Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας, Ἐπιτάφιος, 21 – 22

Τα πολεμικά κατορθώματα των Αθηναίων κατά τους Περσικούς πολέμους: Η μάχη του Μαραθώνα

Ὁ γὰρ τῆς Ἀσίας βασιλεὺς οὐκ ἀγαπῶν τοῖς ὑπάρχουσιν ἀγαθοῖς, ἀλλ’ ἐλπίζων καὶ τὴν Εὐρώπην δουλώσεσθαι, ἔστειλε πεντήκοντα μυριάδας στρατιάν. ἡγησάμενοι δέ, εἰ τήνδε τὴν πόλιν· ἢ ἑκοῦσαν φίλην ποιήσαιντο ἢ ἄκουσαν καταστρέψαιντο, ῥᾳδίως τῶν πολλῶν Ἑλλήνων ἄρξειν, ἀπέβησαν εἰς Μαραθῶνα, νομίσαντες οὕτως ἂν ἐρημοτάτους εἶναι συμμάχων [τοὺς Ἕλληνας], εἰ ἔτι στασιαζούσης τῆς Ἑλλάδος ᾧ τινι χρὴ τρόπῳ τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασθαι, τὸν κίνδυνον ποιήσαιντο. ἔτι δ’ αὐτοῖς ἐκ τῶν προτέρων ἔργων περὶ τῆς πόλεως τοιαύτη δόξα παρειστήκει, ὡς εἰ μὲν πρότερον ἐπ’ ἄλλην πόλιν ἴασιν, ἐκείνοις καὶ Ἀθηναίοις πολεμήσουσι· προθύμως γὰρ τοῖς ἀδικουμένοις ἥξουσι βοηθήσοντες· εἰ δ’ ἐνθάδε πρῶτον ἀφίξονται, οὐδένας ἄλλους τῶν Ἑλλήνων τολμήσειν ἑτέρους σῴζοντας φανερὰν ἔχθραν πρὸς ἐκείνους ὑπὲρ αὐτῶν καταθέσθαι.

Πηγή: TLG

Παρατηρήσεις

Α.Να αποδοθεί το κείμενο στα νέα ελληνικά.

(15 Μονάδες)

Β.Για ποιους λόγος επιλέχθηκε ο Μαραθώνας ως τόπος αποβίβασης των στρατευμάτων;

(10 Μονάδες)

Γ.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο γραμματικό τύπο:

(10 Μονάδες)

  • ἔστειλε: Β’ενικό οριστικής και ευκτικής αορίστου μέσης φωνής:
  • ἀπέβησαν: απαρέμφατο μέλλοντα:
  • καταστρέψαιντο: β΄ενικό προστακτικής παρακειμένου μέσης φωνής:
  • ἀφίξονται: απαρέμφατο αορίστου β’ :
  • καταθέσθαι: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ μέσης φωνής:
  • ῥαδίως: παραθετική αντικατάσταση:
  • βασιλεύς: αιτιατική πληθυντικού :
  • ἀγαθοῖς: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο:

Δ.1.Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παρακάτω υπογραμμισμένοι όροι του κειμένου ἄκουσαν,συμμάχων,καταθέσθαι, αὐτοῖς,βοηθήσοντες,τῆς Ἑλλάδος

(6 Μονάδες)

Δ.2.Στο χωρίο «ἔτι…. πολεμήσουσι» να εντοπιστούν οι δευτερεύουσες προτάσεις και να αναλυθούν πλήρως.

(4 Μονάδες)

Δ.3.Να αναλυθεί η μετοχή «βοηθήσοντες» σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση.

 (5 Μονάδες)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.