Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 50-52

Στο έργο παρατίθενται διάφορες πρακτικές διδαχές του συγγραφέα προς κάποιον Δημόνικο για έναν ορθό και ηθικό τρόπο ζωής.

Εἰ δὲ δεῖ θνητὸν ὄντα τῆς τῶν θεῶν στοχάσασθαι διανοίας, ἡγοῦμαι κἀκείνους ἐπὶ τοῖς οἰκειοτάτοις μάλιστα δηλῶσαι, πῶς ἔχουσι πρὸς τοὺς φαύλους καὶ τοὺς σπουδαίους τῶν ἀνθρώπων. Ζεὺς Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας, ὡς οἱ μῦθοι λέγουσιν καὶ πάντες πιστεύουσι, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρετήν ἀθάνατον ἐποίησεν, τὸν δέ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις ἐκόλασεν. Τούτοις δεῖ παραδείγμασι χρώμενόν σ’ ὀρέγεσθαι τῆς καλοκαγαθίας καὶ μὴ μόνον τοῖς ὑφ’ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν ἀλλὰ καὶ τῶν ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανθάνειν καὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν; εἴ τι χρήσιμον εἰρήκασιν, ἀναγιγνώσκειν. Ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ’ ἅπαντα μὲν τὰ βλαστήματα καθιζάνουσαν ἀφ’ ἐκάστου δὲ τὰ βέλτιστα λαμβάνουσαν, οὕτω δεῖ καὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους νεανίας μηδενὸς μὲν ἀπείρως ἔχειν, πανταχόθεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. Μόλις γὰρ ἄντις ἐκ ταύτης τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπικρατήσειεν.

Ἰσοκράτους Πρὸς Δημόνικον §§ 50 – 52

 

Ι. Λεξιλόγιο

  • ἔχω = συμπεριφέρομαι, διάκειμαι
  • μόλις = δύσκολα
  • κολάζω=τιμωρώ
  • χρῶμαι=χρησιμοποιώ

 

ΙΙ. Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το παρακάτω απόσπασμα (Ζεὺς Ἡρακλέα καὶ Τάνταλον γεννήσας…ἀναγιγνώσκειν.)

Μονάδες 10

 

  1. Ποιο παράδειγμα χρησιμοποιεί ο Ισοκράτης για να πείσει τον Δημόνικο να ακολουθήσει κάτι ανάλογο κατά τη διαδικασία της μάθησης;

Μονάδες 10

  1. α) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

τῆς φύσεως: δοτική ενικού

τὴν μέλιτταν: τη γενική ενικού

τοὺς νεανίας: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

παραδείγμασι: αιτιατική ενικού

τὴν μέλιτταν: γενική ενικού

β) Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους

ὄντα: γ´ ενικό οριστικής μέλλοντα

πιστεύουσι: απαρέμφατο αορίστου

λέγουσιν: το β΄ ενικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο

ἀναγιγνώσκειν: τη μετοχή στο ουδέτερο γένος στον ίδιο χρόνο

ἐκόλασεν: β´ πληθυντικό ευκτικής στον ίδιο χρόνο

Μονάδες 10

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις και να γράψετε τον όρο που προσδιορίζουν: δηλῶσαι, ἀθάνατον, τὰ χρήσιμα, ἅπαντα, τῆς φύσεως.

Μονάδες 10

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.