Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στους ονοματικούς προσδιορισμούς

Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στους ονοματικούς προσδιορισμούς

Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στους ονοματικούς προσδιορισμούς (Ομοιόπτωτοι, ετερόπτωτοι)

Άσκηση: Στα παρακάτω παραδείγματα να βρείτε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και τους ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς, καθώς και τον όρο της πρότασης που προσδιορίζουν.

 

 1. Διά μέσου τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός.
 2. Χαράς καί ἐπαίνων ἡ πόλις ἦν μεστή.
 3. Ἀληθεστάτη αὐτοῖς δοκεῖ εἶναι αὕτη ἡ μελέτη τῶν πρός τόν πόλεμον.
 4. Τό δέ πολύ Μακεδονίας αὐτός Πύρρος κατεῖχε.
 5. Τό κουφότατον πάντων τῶν κακῶν σέ δάκνει, ἡ πενία.
 6. Ἁπάσης κατέστη τῆς Ἑλλάδος εὐεργέτης.
 7. Τό τε χωρίον ἔσται ταλάντου μόνον ἄξιον.
 8. Ὁ πατήρ ἠνάγκασέ με πάντα τά Ὁμήρου ἔπη μαθεῖν.
 9. Ἡ μήτηρ ἐσθλοῦ παιδός, Ἀλκμήνην λέγω, ἐξελθέτω.
 10. Κῦρος ἔστησε τό ἅρμα πρό τῆς φάλαγγος μέσης.
 11. Τοῖς δέ σώμασιν ἦμεν δυνατοί.
 12. Ἦν δέ ἐκεί ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένη ἐν τῷ ὄρει.
 13. Τοῦτο δεῖ λέγειν, πῶς ἄν ὡς ἀσφαλέστατα πορευοίμεθα.
 14. Ὦ μῆτερ, Περσῶν μέν πολύ κάλλιστος ὁ ἐμός πατήρ.
 15. Τά πονηρά κέρδη ἡδονάς ἔχει μικράς, ὕστερον δέ λύπας μακράς.
 16. Βασιλεύς γάρ καί τύραννος ἅπας ἐχθρός ἐλευθερίᾳ καί νόμοις ἐνάντιος.
 17. Ἀφίκοντο εἰς Κοτύωρα, πόλιν Ἑλληνίδα.
 18. Τό τεῖχος ἦν δύο πλέθρα τό εὖρος.
 19. Ἡ παῦσις τοῦ πολέμου ὠφέλιμος ἦν τοῖς συμμάχοις.
 20. Ὀκτώ σταδίων ἤδη ἐπετέλεστο τεῖχος.

Κατεβάστε το αρχείο σε pdf


Έφη Ξύδη
Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.