Ξενοφῶντος

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. Κεφάλαιο 2. §20-23

[20] Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθόν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ’ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ’ ᾧ τά τε μακρά τείχη καὶ τόν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τάς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας τον αὐτόν ἐχθρόν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατά γῆν καὶ κατά θάλατταν ὅποι ἂν ἡγῶνται. [21] Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τάς Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ’ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν• οὐ γάρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διά τό πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. [22] Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ’ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην• προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τά τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. [23] Μετά δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τόν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τά τείχη κατέσκαπτον ὑπ’ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας.

Τράπεζα Θεμάτων-Αρχαία Ελληνικά(Θέματα-Απαντήσεις)

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

  1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον … ἄρχειντῆς ἐλευθερίας».

(μονάδες 30)

  1. Ποιοι ήταν οι όροι που έθεσαν οι Λακεδαιμόνιοι στους Αθηναίους για τη σύναψη της ειρήνης;

(μονάδες 15)

 

  1. Γιατί οι Αθηναίοι δέχτηκαν τελικά τους σκληρούς όρους για τη σύναψη της ειρήνης και ποιος από τους όρους πιστεύετε ότι στεναχώρησε περισσότερο τους Αθηναίους;

 (μονάδες 15)

  1. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, να χαρακτηρίσετε το ήθος του Κριτία.

[15] Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήταν ομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως -που ανάμεσα στ’ άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους δημοκρατικούς- είχε διάθεση να σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να θανατώνουν ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν πείραζαν σε τίποτα την καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», τούλεγε, «κ’ εγώ κ’ εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για ν’ αποχτήσουμε δημοτικότητα». [16] Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί φερόταν ακόμα φιλικά στο Θηραμένη) ότι όποιος θέλει να κυριαρχή είν’ υποχρεωμένος να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται τόση φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος».

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3,  §15-16

(μονάδες 10)

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

γενομένοις(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Αορίστου β΄):

τείχη(δοτική πληθυντικού):

νομίζοντας(β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα):

ἡγῶνται(α΄ πληθυντικό Ευκτικής Ενεστώτα):

πρέσβεις(γενική ενικού):

πολύς (αιτιατική ενικού):

πείθεσθαι(β΄ ενικό Προστακτικής Αορίστου β΄):

δέχεσθαι(Απαρέμφατο Παθητικού Αορίστου):

αὐλητρίδων(γενική ενικού):

τὴν ἡμέραν(ονομαστική πληθυντικού):

(μονάδες 10)

 

  1. α.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: πόλιν, ἀνδραποδιεῖν, νομίζοντας, πολύς, πείθεσθαι.

(μονάδες 5)

 

β. Να χαρακτηρίσετε ως προς το είδος τις παρακάτω προτάσεις του κειμένου:

  • «ἐφ’ ᾧτά τε μακρά τείχη … κατά γῆν καὶ κατά θάλατταν»
  • «ἐφ’ οἷςοἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην»

 (μονάδες 5)

  1. α.Να βρείτε με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις της νέας ελληνικής: διαφορά, πρακτικός, υποδοχή, κυριαρχία, άνεργος.

(μονάδες 5)

β.Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη (απλή ή σύνθετη) της νέας ελληνικής για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: γενομένοις, παραδόντας, ἐποιοῦντο, ἀπήγγελλον, ἀντειπόντων.

(μονάδες 5)

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή pdf


Μαθήματα: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.