Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2

Ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ἕνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι, καὶ ὅτι τόνδε τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι’ εὔνοιαν τῆς Ἑλλάδος. ἐκεῖνος τοὺς τυράννους ἔπαυσε καὶ τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν, ἀγῶνα μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν <δὲ> πλούτου, γνώμης δ’ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τῆς Ἑλλάδος, ἵνα τούτων ἁπάντων ἕνεκα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν, τὰ μὲν ὀψόμενοι, τὰ δ’ ἀκουσόμενοι· ἡγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας. ἐκεῖνος μὲν οὖν ταῦθ’ ὑφηγήσατο, ἐγὼ δὲ ἥκω οὐ μικρολογησόμενος οὐδὲ περὶ τῶν ὀνομάτων μαχούμενος. ἡγοῦμαι γὰρ ταῦτα ἔργα μὲν εἶναι σοφιστῶν λίαν ἀχρήστων καὶ σφόδρα βίου δεομένων, ἀνδρὸς δὲ ἀγαθοῦ καὶ πολίτου πολλοῦ ἀξίου περὶ τῶν μεγίστων συμβουλεύειν, ὁρῶν οὕτως αἰσχρῶς διακειμένην τὴν Ἑλλάδα, καὶ πολλὰ μὲν αὐτῆς ὄντα ὑπὸ τῷ βαρβάρῳ, πολλὰς δὲ πόλεις ὑπὸ τυράννων ἀναστάτους γεγενημένας.

Πηγή: TLG

 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
πολλῶν επίρρημα υπερθετικού βαθμού
ἀγῶνα δοτική πληθυντικού
ἐπίδειξιν δοτική ενικού
ἁπάντων αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό
πολίτου κλητική ενικού
μεμνῆσθαι α’ πληθυντικό ευκτικής στο χρόνο που βρίσκεται
ἐκώλυσεν απαρέμφατο αορίστου
ἀκουσόμενοι β’ ενικό προστακτικής αορίστου
γενήσεσθαι β’ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
συμβουλεύειν γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα

Μονάδες 10

 

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: μεμνῆσθαι, σωμάτων, περὶ τῶν ὀνομάτων, ὁρῶν, ἀναστάτους.

Μονάδες 10

  1. Σε τι διαφέρουν οι αγαθοί πολίτες από τους σοφιστές;

Μονάδες 10

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.