Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στο αντικείμενο

Να βρείτε τα αντικείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων και να δηλώσετε τη μορφή τους.

 1. ἄνθρωπος ὢν μέμνησο τῆς κοινῆς τύχης.
 2. δέδοικα μὴ ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ.
 3. οὐδὲ τῶν σωμάτων ἐπιμέλονται.
 4. πάντες τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμοῦσι.
 5. οἱ ποιηταὶ τὰ αὑτῶν ποιήματα καὶ οἱ πατέρες τοὺς παῖδας ἀγαπῶσι.
 6. Φίλιππος οὐκ ἀγαπήσει τοῖς πεπραγμένοις.
 7. ὁ λόφος ἐνεπλήσθη ἱππέων.
 8. ἤθους δικαίου φαῦλος οὐ ψαύει λόγος.
 9. ἄκουε πάντων, ἐκλέγου δ’ ἃ συμφέρει.
 10. νίκης τε τετυχήκαμεν και σωτηρίας.
 11. πολέμου οὐκ ἄρξομεν.
 12. δεινόν τοὺς χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχειν.
 13. πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη ἀρετῆς πανουργία φαίνεται.
 14. ἀπηλλάγησαν τοῦ κινδύνου.
 15. ἀγαθὸς ἄρχων οὐδὲν διαφέρει πατρὸς ἀγαθοῦ.
 16. ἐνετύγχανον τάφροις πλήρεσιν ὕδατος.
 17. θεῷ μάχεσθαι δεινὸν ἐστὶ καὶ τύχῃ.
 18. χρὴ πάντας ἀμύνειν τῇ πόλει.
 19. οὐ τοῦτο ἐρωτῶ σε.
 20. οὐδένα ἐγὼ ἐπραξάμην μισθὸν ἢ ᾔτησα.
 21. διδάσκει σε τὴν στρατηγίαν.
 22. τοὺς Ἀθηναίους καὶ τάδε ὑπομιμνῄσκω.
 23. ὁ πάππος τὸν Κῦρον καλὴν στολὴν ἐνέδυσεν.
 24. ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατένειμε τρία μέρη.
 25. οὗτοι ἀμελοῦντες τῶν οἰκείων πολλὰ ἀγαθὰ ἡμᾶς ἐργάζονται.
 26. τὸ σῶμα ἐπιθυμιῶν ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς.
 27. πληρῶ τὴν φιάλην ὕδατος.
 28. ἤκουσα ταῦτα Σωκράτους.
 29. ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 
 30. ἐπυθόμην ταῦτα αὐτοῦ.
 31. ἅπαντες ἔλαβον τῆς ζώνης τοῦτον.
 32. ἐγὼ μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς τῆς αἰτίας.
 33. πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.
 34. ταῦτα μὲν ἡμῖν ἤγγειλέ τις.
 35. ναῦς καὶ χρήματα παρέσχον τοῖς Κορινθίοις.
 36. ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ.
 37. ὁ θεὸς τὴν ψυχὴν κρατίστην τῷ ἀνθρώπῳ ἐνέφυσε.
 38. μή μοι φθονήσεις τοῦ μαθήματος.
 39. ἴσως ἄν μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, φυγῆς τιμήσαιτε.
 40. τιμᾶται οὖν μοι ὁ ἀνὴρ θανάτου.

Κατεβάστε το αρχείο σε pdf


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.