Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Κατά Ἀλκιβιάδου Λιποταξίου Α΄ 14.1-2

«Ο Αλκιβιάδης, γιος του ομώνυμου γνωστού πολιτικού, κατηγορείται στον λόγο αυτό, ο οποίος αποτελεί δευτερολογία, ότι, ενώ κατατάχθηκε το 395/4 π.Χ. για να πολεμήσει ως οπλίτης στην Αλίαρτο της Βοιωτίας, λόγω της δειλίας του μεταπήδησε στο σώμα των ιππέων, μολονότι αυτό απαγορευόταν για κάποιον που δεν είχε προηγουμένως δοκιμαστεί ενώπιον της Βουλής.»

 

Ἡγοῦμαι μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὐδεμίαν ὑμᾶς ποθεῖν ἀκοῦσαι πρόφασιν παρὰ τῶν βουλομένων Ἀλκιβιάδου κατηγορεῖν· τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν, ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει, οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἐχθρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι. οὐ γὰρ μικρὰ τὰ ἁμαρτήματα οὐδὲ συγγνώμης ἄξια, οὐδ’ ἐλπίδα παρέχοντα ὡς ἔσται τοῦ λοιποῦ βελτίων, ἀλλ’ οὕτω πεπραγμένα καὶ εἰς τοσοῦτον κακίας ἀφιγμένα, ὥστ’ ἐπ’ ἐνίοις ὧν οὗτος φιλοτιμεῖται <καὶ> τοὺς ἐχθροὺς αἰσχύνεσθαι. ἐγὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ πρότερον πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῖν διαφορᾶς ὑπαρχούσης, καὶ πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν ὑπ’ αὐτοῦ πεπονθὼς κακῶς, πειράσομαι ὑπὲρ πάντων τῶν πεπραγμένων μεθ’ ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασθαι. περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων Ἀρχεστρατίδης ἱκανῶς κατηγόρησε· καὶ γὰρ τοὺς νόμους ἐπέδειξε καὶ μάρτυρας πάντων παρέσχετο· ὅσα δ’ οὗτος παραλέλοιπεν, ἐγὼ καθ’ ἕκαστον ὑμᾶς διδάξω.

Πηγή: TLG

  • ἐπιτηδεύματα=ασχολίες
  • φιλοτιμοῦμαι=περηφανεύομαι
  • ἔνιοι= μερικοί

 

Παρατηρήσεις

  1. Ἡγοῦμαι μέν… λοιποῦ βελτίων. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

  1. Για ποιους λόγους ο ρήτορας δηλώνει ότι θα τιμωρήσει με τη βοήθεια των δικαστών τον Αλκιβιάδη;

Μονάδες 10

 

  1. α)Να εντοπίσετε τέσσερα συνηρημένα ρήματα β´ τάξης (σε –εω) και να γράψετε το γ´ πληθυντικό οστικής ενεστώτα.

β)Να εντοπίσετε δυο ρήματα σε μέλλοντα και να γράψετε το απαρέμφατο και την μετοχή τους.

Μονάδες 10

  1. α)Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: δικασταί, ὑπ’ αὐτοῦ, βελτίων, πρότερον, ὑπὲρ τῶν πεπραγμένων.

Μονάδες 10

 

β) τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν, ὥστε καὶ εἰ μή τις ἰδίᾳ ἀδικούμενος ὑπ’ αὐτοῦ τυγχάνει, οὐδὲν ἧττον προσήκει ἐκ τῶν ἄλλων ἐπιτηδευμάτων ἐχθρὸν αὐτὸν ἡγεῖσθαι.Στην παραπάνω ημιπερίοδο να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις και να τις αναγνωρίσετε (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)

Μονάδες 10

 

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.