Συντακτικό Αρχαίων Ελληνικών: Ασκήσεις στα είδη του κατηγορουμένου

 1. Περικλῆς ᾑρέθη στρατηγός. 
 2. σός εἰμι. 
 3. οἱ ληφθέντες ἦσαν ὀγδοήκοντα. 
 4. τὸ λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν. 
 5. οἱ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ,τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. 
 6. ἡ ἀγορὰ ἦν πλησίον. 
 7. μάτην ἐστὶν τὸ μεμνῆσθαι περὶ τούτων. 
 8. ταῦτα ἐν ὠφελείᾳ ἔσται. 
 9. Φίλιππός ἐστι ὅ,τι ἂν εἴπῃ τις. 
 10. ἐγένοντο οἱ ξύμμαχοι ὑπὲρ τοὺς χιλίους. 
 11. Κλέαρχος ἦν ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 
 12. πασῶν τῶν ἀρετῶν ἡγεμών ἐστι ἡ εὐσέβεια. 
 13. ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἔφυ. 
 14. ἡ ζημία κεῖται θάνατος. 
 15. οὗτος ἔλαχεν ἱερεύς. 
 16. Τισσαφέρνης ἀπεδέδεκτο στρατηγός. 
 17. ἡ πόλις εἵλοντο Ἀγησίλαον βασιλέα. 
 18. Πλάτων τὴν φιλοσοφίαν μελέτην τοῦ θανάτου καλεῖ. 
 19. οὗτοι νομοθέτες κληθήσονται. 
 20. Λέανδρος ἐκρίθη ἄριστος Ἑλλήνων. 
 21. ταῦτα ἆθλα τῆς ἀρετῆς νομίζεται. 
 22. οὐ δοκεῖν δίκαιος, ἀλλ’ εἶναι θέλει. 
 23. χρῶμαί τινι φίλῳ. 
 24. τούτῳ παραδείγματι χρώμενοι βελτίους ἔσονται οἱ πολῖται. 
 25. οἱ θεοὶ σὺν ἡμῖν ἔσονται. 
 26. οὐκ ἔστιν διαβαίνειν τὸν ποταμόν. 
 27. αἱ Ἰωνικαὶ πόλεις ἦσαν Τισσαφέρνους. 
 28. εἰμὶ τῶν ἀδυνάτων ἐγώ. 
 29. ἦν δ’ αὐτῶν ὁ Φαλῖνος. 
 30. αἱ τῶν θεῶν οἰκίαι ἦσαν χρυσοῦ και ἀργύρου. 
 31. ἡ οἰκία αὔτη ἐστὶν εἴκοσι μνῶν. 
 32. τοῦτο πολλοῦ ἀργυρίου γίγνεται. 
 33. εἰμὶ τριάκοντα ἐτῶν. 
 34. ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν. 
 35. θνητοῦ πέφυκας πατρός. 

Κατεβάστε το αρχείο σε pdf


 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.