Μόνιμες Στήλες

Σεπ
22
Σεπ
21

Hyginus fabulae, 143, 1-3= Υγίνος, μύθοι

Μὲ τὸ ὄνομα Hyginus εἶναι γνωστὸ ἕνα λατινικὸ μυθογραφικὸ ἐγχειρίδιο, τοῦ ὁποῖου ὁ συγγραφέας εἶναι ἄγνωστος

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Λεξι-λογικά . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
21
Σεπ
20

Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια…

Προσημαίνομεν ὅτι τὸ ἀκόλουθον κείμενον οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὸ θεατρικὸν ἔργον τοῦ Δ. Ψαθᾶ «Ξύπνα Βασίλη»,

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Κριτική θεώρηση . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Σεπ
20

Η θεία δωρεά των παιδιών

Του Νίκου Τσούλια

Η ζωή των περισσότερων ανθρώπων διαιρείται σε δύο περιόδους που τέμνεται από τη γέννηση των παιδιών τους,

Περισσότερα
Σεπ
19

Σπάνιαι λέξεις:ἄσχυ, ῥαδινάκη, βουστροφηδόν

Ὁ Ἡρόδοτος περιηγηθεὶς καὶ τὴν Σκυθίαν περιγράφει τὸ φῦλον τῶν Ἀργιππαίων {Δ, 23}, τὸ ὁποῖον διαβιοῖ εἰς τὰς ὑπωρείας τῶν ὀρέων, καὶ παρατηρεῖ

Από Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς | Κριτική θεώρηση . Μόνιμες Στήλες
Περισσότερα
Page 1 of 209123209

Authors