Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Βάρβαροι και βαρβαρόφωνοι

Γράφει ο Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς Μὲ τὴ λέξη βάρβαρος χαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πάντα μὴ ὁμιλοῦντα τὴν Ἑλληνική, ἰδίως δὲ τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς Μήδους, διότι διέφεραν ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαοὺς πρὸ πάντων κατὰ τὴ γλῶσσα, κατὰ τὴ φωνή. Αὐτὴ τὴ γνώμη ὑποστηρίζει ὁ Στέφανος Βυζάντιος (Ἐθνικά, 158) «βάρβαρος, οὐκ ἐπὶ ἔθνους, ἀλλ’ ἐπὶ φωνῆς ἐλαμβάνετο, ὡς καὶ Ὅμηρος τοὺς Κᾶρας βαρβαροφώνους, ὡς πολεμίους τῶν Ἰώνων. εἴρηται παρὰ τοῖς νεωτέροις ἐθνικῶς, ἀφ’ οὗ Βαρβαρία. ἔστι δὲ χώρα παρὰ τὸν Ἀράβιον κόλπον Βαρβαρία, ἀφ’ οὗ καὶ Βαρβαρικὸν πέλαγος. τὸ δὲ βαρβαρικὸς οὐκ ἀπὸ τὸ Βαρβαρία, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ βάρβαρος. ἦν γὰρ βαρβαριακός».

Να συζητάμε για τα παραμελημένα Νηπιαγωγεία μας

Του Νίκου Τσούλια        Οι συζητήσεις και οι όποιοι διάλογοι γίνονται στην εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης γίνονται με έναν σχεδόν αυτιστικό τρόπο...
Βιβλία μου, τι θα έκανα χωρίς εσάς…

Η μετεξέλιξη των αναγνωσμάτων μας

Του Νίκου Τσούλια Η επιλογή και το περιεχόμενο των αναγνωσμάτων μας δεν είναι το ίδιο κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Επηρεάζεται

Γλώσσα: το κύριο πεδίο του εξανθρωπισμού μας

Του Νίκου Τσούλια Όταν αντιλαμβανόμαστε τα πρώτα σημάδια της, νιώθουμε ότι ξαναγεννιέται ο άνθρωπος.

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου - Ιστορικού   Ξεκίνησε η εγγραφή των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2022 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις στις...

Πολίτες και κοινωνικά κινήματα

Του Νίκου Τσούλια Πόλη, πολίτης, πολιτική, πολίτευμα, πολιτεία: ένα σμήνος λέξεων με παρόμοιο σημασιολογικό περιεχόμενο και αξιακό φορτίο, με κοινή καταγωγή και κοινό σκοπό. Απ’ εδώ γεννήθηκε και ο φοβερός θεσμός της δημοκρατίας, ο μόνος θεσμός που ταξιδεύει στην ιστορία του ανθρώπου με την ίδια ακτινοβολία εδώ και χιλιάδες χρόνια!