Ο προγραμματισμός των εξετάσεων

 

Το χρονοδιάγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στα Λύκεια και τα Γυμνάσια όλης της χώρας

 

 

Την ώρα που μαθητές και καθηγητές ξεκίνησαν τις πασχαλινές διακοπές τους, είναι αλήθεια ότι το γεγονός πως μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της χρονιάς προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερο άγχος, καθότι πολύ σύντομα οι μαθητές θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις πανελλαδικές, τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις… Γι’ αυτό και σήμερα μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα δούμε αναλυτικά όλα όσα ισχύουν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων στα Λύκεια και τα Γυμνάσια όλη της χώρας, έπειτα και από τις πρόσφατες ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού…

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Προγραμματισμός εξετάσεων για τα Γενικά Λύκεια

 

Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και ανακοινώνεται στους μαθητές πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γενικών Λυκείων της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024, ενώ η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024. Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, ενώ η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για εκείνους της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν το γενικό μέσο όρο. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024. Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Ακόμη, επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

 

Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν το Γ.Μ.Ο. καθώς και για τους μαθητές της Γ’ τάξης που επίσης κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό μέσο όρο.

 

Προγραμματισμός εξετάσεων των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ.

 

Ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ ορίζεται η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών, απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και ανακοινώνεται από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. – Π.ΕΠΑ.Λ στους μαθητές, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των ημερήσιων και εσπερινών Ε.ΠΑ.Λ και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της χώρας.

 

Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν την Τρίτη 21 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024, συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων για τους μαθητές που απουσίαζαν δικαιολογημένα.

 

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024. Οι απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθητών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. της πρώτης εξεταστικής περιόδου θα αρχίσουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024. Τα αποτελέσματα των απολυτηρίων και πτυχιακών εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου, πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024.

 

Οι εξετάσεις της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου για τους μαθητές της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθούν εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ενώ τα αποτελέσματα της ειδικής εξεταστικής Ιουνίου πρέπει να έχουν εκδοθεί μέχρι την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024.

 

Το πρόγραμμα στα Γυμνάσια

 

Ως ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια, Γυμνάσια Ε.Α.Ε. και Γυμνάσια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2024, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το

σύλλογο διδασκόντων και ανακοινώνεται από το διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Ως ανωτέρω, ορίζεται πρόγραμμα εξετάσεων και για τις κατατακτήριες εξετάσεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών.

 

Μετά τη λήξη, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων της χώρας: Οι προαγωγικές εξετάσεις και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Α’, Β’ και Γ’ τάξης των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Γυμνασίων Ε.Α.Ε. και Γυμνασίων ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στα μαθήματα της Ομάδας Α’ διεξάγονται από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 έως την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024.

 

Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους. Παράλληλα, επισημαίνεται πως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών έως την Πέμπτη 30 Μαΐου 2024.

 

Κάθε μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

 

Τέλος, τονίζεται ότι αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. Έτσι, αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, τότε επαναλαμβάνει την τάξη.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.