Διαδικασία εισαγωγής μαθητών

 

Στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

 

Η πρόσφατη ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την εισαγωγή των μαθητών στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία της χώρας μας για το σχολικό έτος 2024-2025, σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο αιτήσεων και ταυτόχρονα μια διαδικασία την οποία και θα γνωρίσουμε αναλυτικά, μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikos-istotopos.gr».

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι -ήδη από την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024- άρχισε η υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών/τριών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή μαθητών/τριών στις διαδικασίες εισαγωγής τους σε Πρότυπο Σχολείο (Π.Σ.) ή Πειραματικό Σχολείο (ΠΕΙ.Σ.) ή Εκκλησιαστικό Σχολείο (Ε.Σ.). Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024.

 

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο: «https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es». Στον παραπάνω σύνδεσμο είναι προσβάσιμες επίσης όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και το νομικό πλαίσιο που αφορούν στις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει την επιμέλεια των μαθητών ή έχει εξουσιοδοτηθεί νομίμως, κατά την υποβολή της αίτησής τους, μπορούν να συμπληρώσουν το κινητό τους τηλέφωνο, στο οποίο θα λάβουν τα εξής ενημερωτικά γραπτά μηνύματα (SMS): α) για το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα διαγωνισθεί ο/η υποψήφιος/α και τον κωδικό της αίτησής του/της καθώς και για τα αποτελέσματα των Πρότυπων Σχολείων, Εκκλησιαστικών Σχολείων (2 μηνύματα) και β) για τα αποτελέσματα της κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων (1 μήνυμα).

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι κάθε μαθητής/τρια μπορεί να είναι υποψήφιος/α σε έως 2 Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια – Λύκεια), 1 Εκκλησιαστικό και έως 1 Πειραματικό Σχολείο (Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο) ταυτόχρονα. Στην περίπτωση επιλογής δύο Πρότυπων δηλώνεται η σειρά προτίμησης στην πλατφόρμα, ενώ σε περίπτωση ταυτόχρονης επιτυχίας σε Πρότυπο και Πειραματικό Σχολείο θα πρέπει να δηλωθεί εκ των υστέρων η επιλογή με υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα. Επίσης, αν έχει επιλεγεί ταυτόχρονα σε Πρότυπο Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) και Εκκλησιαστικό Σχολείο (Γυμνάσιο ή Λύκειο) δηλώνεται η σειρά προτίμησης για τη φοίτηση στους δύο τύπους σχολείων. Από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που έχουν δηλωθεί επιλέγεται επίσης ένα Πρότυπο ή Εκκλησιαστικό Σχολείο, στο οποίο ο/η υποψήφιος/ια μαθητής/τρια επιθυμεί να είναι επιλαχών/ούσα.

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου αριθμού προτεραιότητας, σε περίπτωση ισοβαθμίας στα Πρότυπα Σχολεία, είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία είναι το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. Ακόμη, η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία είναι επίσης το Σάββατο 18 Μαΐου 2024.

 

Η εισαγωγή μαθητών στην Α’ τάξη των Πρότυπων Γυμνασίων γίνεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου / πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Ειδικότερα στην ελληνική γλώσσα ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου, ιδίως λογοτεχνικών κειμένων, απλών άρθρων εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικών κειμένων, καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων, ενώ στα μαθηματικά ελέγχονται οι δεξιότητες των μαθητών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

 

Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία. Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν έως εκατό μόρια, ενώ ως άριστα λογίζονται τα εκατό μόρια. Σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα μόρια και δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης.

 

Όσον αφορά την πλήρωση των κενών θέσεων στις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Γυμνασίων για κάθε σχολικό έτος πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Γυμνάσια τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους, ενώ οι αιτήσεις κατατίθενται στο σχολείο ενδιαφέροντος κάθε υποψηφίου και αποδίδεται ατομικός κωδικός για κάθε αίτηση.

 

H εισαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων πραγματοποιείται επίσης με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής. Με τη διαδικασία αυτή, οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, εννοιών από τα μαθηματικά καθώς και τα θρησκευτικά.

 

Σχετικά, τώρα, με τα Πρότυπα Λύκεια, σε περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α’ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α’ τάξης του Λυκείου καλύπτεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

 

Με τη δοκιμασία εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα Λύκεια αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και τα μαθηματικά που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Επίσης, η εισαγωγή μαθητών στις Β’ και Γ’ τάξεις των Πρότυπων Λυκείων για την κάλυψη των κενών / κενούμενων θέσεων πραγματοποιείται και αυτή με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων, η οποία λαμβάνει χώρα στα Πρότυπα Λύκεια τρεις ημέρες πριν από την έναρξη του διδακτικού έτους.

 

Παράλληλα, η εισαγωγή των μαθητών στην Α’ τάξη των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων πραγματοποιείται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων όπου αξιολογούνται γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο, σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας, τα μαθηματικά και τα θρησκευτικά. Οι μαθητές εξετάζονται στα ως άνω γνωστικά πεδία, κατά τη διάρκεια μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας τεσσάρων ωρών (στο γνωστικό πεδίο των θρησκευτικών ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών να αναγνωρίζουν βασικά στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης και της

εκκλησιαστικής ζωής).

 

Διαδικασία εξέτασης

των υποψηφίων με αναπηρία

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Σε κάθε περίπτωση στην απόφαση επισημαίνεται ότι σε κάθε σχολική μονάδα όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην κατηγορία των ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εξετάζονται σε ξεχωριστή αίθουσα από τους υπόλοιπους υποψήφιους. Ο χρόνος εξέτασής τους είναι επαυξημένος, κατά σαράντα πέντε λεπτά ανά περίπτωση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, αν ζητηθεί, ο επιτηρητής μπορεί να αναγνώσει σε εξεταζόμενο μία ή περισσότερες φορές τη διατύπωση θέματος ή απάντησής του. Όμως, δεν επιτρέπεται σε καμία απολύτως περίπτωση ο επιτηρητής να δηλώσει, έμμεσα ή άμεσα, στοιχεία της ορθής απάντησης.

 

Τέλος, προκειμένου οι ως άνω υποψήφιοι να συμμετέχουν απρόσκοπτα στις εξετάσεις λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα. Ειδικότερα, μπορεί να γίνουν ειδικές διευθετήσεις ή προσαρμογές του χώρου και να δοθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων σε προσβάσιμη μορφή, ανάλογα με το είδος αναπηρίας ή τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους περιορισμούς, που έχουν οι υποψήφιοι.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.