ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ψυχολόγοι στα ΕΠΑ.Λ.

 

Καθορίστηκαν με υπουργική απόφαση τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των ψυχολόγων – Ξεκίνησε η διαδικασία ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας σχετικά με τα αποτελέσματα μετεγγραφών και μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

 

 

 

Προσδιορίστηκαν τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του κλάδου ΠΕ23 ψυχολόγων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και στα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) για τα σχολικά έτη 2023-2024 έως και 2026-2027 στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης», έπειτα από απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε και η διαδικασία ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών και μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, σκόπιμο κρίνεται να επισημάνουμε ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη εγγραμματισμών και κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης μαθητών επαγγελματικής εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 6001947 του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εφαρμόζεται παρέμβαση ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. η οποία υλοποιείται με την πρόσληψη μελών ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 ψυχολόγων.

Ειδικότερα, ο ψυχολόγος που απασχολείται στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές/τριες, οι οποίοι είτε με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν παρότρυνσης των καθηγητών τους, διατυπώνουν σχετικό αίτημα. Καλύπτει κυρίως τα αιτήματα των μαθητών/τριών της Α’ ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. ανταποκρινόμενος ωστόσο, και σε ανάγκες μαθητών/τριών άλλων τάξεων. Σε περίπτωση που κρίνει ότι χρειάζεται ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, παραπέμπει τον μαθητή -συνεργαζόμενος με τους γονείς του- σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας της ευρύτερης κοινότητας.

Επιπρόσθετα, ο ψυχολόγος είναι εκείνος που ευαισθητοποιεί το σύλλογο διδασκόντων σε θέματα δυναμικής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, βιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και βεβαίως προσωπικών συναντήσεων ψυχικής ενδυνάμωσης. Παράλληλα, ενημερώνει, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους γονείς σχετικά με θέματα εφηβείας και σχέσεων στην οικογένεια σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων. Επιπλέον, σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας, συνεργαζόμενος με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη του σχολείου, β) σχετικούς αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.

Επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του αποτυπώνει τις υφιστάμενες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης της κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία τοπικών δικτύων υποστήριξης των ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ., συμβάλλει στη δικτύωση του σχολείου με άλλα, υποβάλλει τελική έκθεση, στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όπου περιγράφονται όλες οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, όλες οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν γίνει καθώς και όλες οι πράξεις στις οποίες έχει προβεί, τηρώντας το απόρρητο και σεβόμενος τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών/τριών ή των εκπαιδευτικών. Η έκθεση αυτή σκοπό έχει να προσδίδεται «συνέχεια» στο έργο που επιτελείται από τον εκάστοτε ψυχολόγο και να αποτελεί μια σύνδεση με την επόμενη σχολική χρονιά για τον ψυχολόγο που θα προσληφθεί, σε περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικά άτομα. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση υποβάλλεται στον διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑ.Λ. και παραδίδεται από αυτόν στον ψυχολόγο που θα αναλάβει καθήκοντα την επόμενη σχολική χρονιά.

Τέλος, ο ψυχολόγος συμμετέχει ισότιμα με τους άλλους εκπαιδευτικούς στο σύλλογο διδασκόντων, αρκεί αυτό να μην παρεμποδίζει την άσκηση των καθηκόντων του, ενώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν υποχρεούται να αναλαμβάνει καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και σε καμία περίπτωση δεν του ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή εξωδιδακτικό έργο (π.χ. εφημερίες, επιτηρήσεις, αναπληρώσεις κ.ά.).

Αποτελέσματα μετεγγραφών  και μετακινήσεων  και αιτήσεις θεραπείας

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα μετεγγραφών και μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και, πλέον, είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Μετεγγραφές 2023», ενώ παράλληλα ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής ενστάσεων – αιτήσεων θεραπείας.

 

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν 5.543 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής: 5.432 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.950 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα τμήματα, 434 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα τμήματα και τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 48 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου. Επιπρόσθετα, υπήρξαν 72 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης καθώς και 39 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής. Επίσης, υποβλήθηκαν 315 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’, β’ και γ’ του άρθρου 78 του ν.4692/2020. Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.724 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

 

Σε κάθε περίπτωση, μετεγγράφονται: 3.853 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.774 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 48 είναι Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης και 31 φοιτητές κυπριακής καταγωγής, 315 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α’, β’ και γ’ του άρθρου 78 του ν.4692/2020 καθώς και 1.703 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

 

Την ίδια ώρα, μετακινούνται σε τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου: 110 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια) και 20 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή «Μετεγγραφών 2023» με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου «https://transfer.it.minedu.gov.gr» ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού από σχετικό σύνδεσμο. Ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται, ήδη, μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.

 

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονιστεί ότι τα αποτελέσματα όσον αφορά την εισαγωγή των διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 είναι διαθέσιμα στους υποψηφίους μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «www.minedu.gov.gr» (αρχική σελίδα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://results.it.minedu.gov.gr». Οι υποψήφιοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα πληκτρολογώντας στο σχετικό πεδίο τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και ως κωδικό πρόσβασης (password) θα χρησιμοποιήσουν τα τέσσερα αρχικά τους, επίθετου, ονόματος, πατρώνυμου και μητρώνυμου (με Ελληνικούς κεφαλαίους χαρακτήρες). Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι οι οποίοι εισάγονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό σε σχολή, τμήμα / εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος πανεπιστημίου της προτίμησής τους, μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα με τον ανωτέρω τρόπο, εφόσον γνωρίζουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ή επικοινωνώντας στα εξής τηλέφωνα: 210-3442074, 210-3442705, 210-3442661, 210-3442100, 210-3442709. Συμπληρωματικά, υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων διακριθέντων αθλητών έτους 2023, στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και η προθεσμία αυτή λήγει την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.