Επίδομα «Youth Pass»

 

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών – Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τους δικαιούχους

                                                                                    

Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του επιδόματος «Youth Pass» -που έχει τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας την οποία οι δικαιούχοι θα μπορούν να τη χρησιμοποιούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών- με στόχο την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ σε νέους 18 και 19 ετών. Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, είναι διαθέσιμη, πλέον, η νέα εφαρμογή (mobile app) «Εύδοξος», ενώ ανακοινώθηκε και η έναρξη λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ..

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το «Youth Pass» είναι μια οικονομική διευκόλυνση που παρέχεται από το έτος 2023 και εξής, από τον κρατικό προϋπολογισμό, είναι ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, κατ’ έτος, σε νέους δεκαοκτώ (18) και δεκαεννέα (19) ετών, με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, για την πραγματοποίηση αγορών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και των μεταφορών.

 

Δικαιούχοι της οικονομικής διευκόλυνσης είναι φυσικά

πρόσωπα που: α) Είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, β) έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) ή δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου από την αίτηση έτους, γ) υποβάλλουν αίτηση στην ειδική εφαρμογή. Σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) και πέρα έτος της ηλικίας τους εντός του προηγούμενου έτους από την αίτηση.

 

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «vouchers.gov.gr» είτε μέσω των Κ.Ε.Π. θα μπορούν οι νέοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, από την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023, ενώ οι ενισχύσεις θα έχουν καταβληθεί μέχρι την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023. Το «Youth Pass» αποτελεί μόνιμο μέτρο ενίσχυσης των νέων. Συνεπώς, από το 2024 και εφεξής η ειδική εφαρμογή θα δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ενίσχυση για όλους τους δικαιούχους θα καταβάλλεται μια φορά ετησίως μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους.

 

Διαδικασία έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

 

Μέσω της ειδικής εφαρμογής κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούχος, δύναται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας

στην οποία πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.), υπέρ του δικαιούχου σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα, που εκδίδεται άπαξ ειδικά για το σκοπό αυτόν από πιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοπιστωτικό οργανισμό αντίστοιχα. Η είσοδος του δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.). Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο δικαιούχος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία τα στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, το πιστωτικό ίδρυμα που επιλέγει για την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πίστωση του σχετικού ποσού.

 

Η ειδική εφαρμογή δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων από την 1η Απριλίου μέχρι και τη 15η Μαΐου κάθε έτους. Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη της ειδικής εφαρμογής κάθε έτος δεν λαμβάνει χώρα εντός Σαββάτου, Κυριακής ή άλλης αργίας και μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Ειδικώς για το πρώτο έτος λειτουργίας και τους δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει εντός του 2022 το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους, η ειδική εφαρμογή δέχεται τις αιτήσεις από την 9η Νοεμβρίου 2023 και μέχρι την 5η Δεκεμβρίου 2023.

 

Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ και δεν επανυποβάλλεται μετά και τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας του δικαιούχου. Η πληρωμή των δικαιούχων για το επόμενο έτος λαμβάνει χώρα αυτοδίκαια, μετά τον επανέλεγχο των προϋποθέσεων. Φυσικά, για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά / επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι η διαδικασία έκδοσης της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας μπορεί να γίνει και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

 

Οι νέοι μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση σε πολλές υπηρεσίες και ειδικότερα σε: ● αεροπορικές εταιρείες, ● αερομεταφορές, ● ενοικίαση αυτοκινήτων, ● ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ● σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών, ● υπηρεσίες ταξί, ● υπηρεσίες λεωφορείων, ● θαλάσσιες μεταφορές / ακτοπλοϊκά, ● ενοικίαση θαλάσσιων σκαφών, ● αεροδρόμια / αεροσταθμοί, ● ταξιδιωτικά πρακτορεία, ● ενοικίαση σκαφών, ● ενοικίαση τροχόσπιτων κ.λπ., ● ηλεκτρονικά βιβλία, ● ταινίες, ● μουσική, ● βιβλιοπωλεία, ● λοιπές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις / καταλύματα, ● κατασκηνώσεις αναψυχής και αθλητισμού, ● κάμπινγκ, ● λοιπές ενοικιάσεις μηχανοκίνητων οχημάτων, ● σινεμά, ● αίθουσες χορού, ● σχολεία, ● στούντιο, ● θεατρικές επιχειρήσεις, ● πρακτορεία εισιτηρίων, ● ορχήστρες και μπάντες, ● εκθέσεις και τουριστικές ατραξιόν, ● μουσεία, ● υπηρεσίες γυμναστηρίου και ● λοιπές υπηρεσίες αναψυχής.

 

 

Νέα εφαρμογή «Εύδοξος» για κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές

 

Επιπρόσθετα, όπως έγινε γνωστό μέσα από τα υπουργεία Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πλέον, είναι διαθέσιμη η νέα εφαρμογή (mobile app) «Εύδοξος». Μέσω της εφαρμογής, οι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ολοκληρώνουν τις διαδικασίες για τη δήλωση και παραλαβή των συγγραμμάτων, καθώς και να υποβάλουν ερωτήματα για διευκρινίσεις, διαθέτοντας έναν ευέλικτο τρόπο πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος».

 

Προς το παρόν η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android στο Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.student.eudoxus), καθώς επίσης και μέσω του «gov.gr», στην υπηρεσία «Συγγράμματα – Εύδοξος» (https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/suggrammata-eudoxos), και μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος» (https://eudoxus.gr/registerlogin). Επιπλέον, σύντομα η εφαρμογή θα διατίθεται και για συσκευές iOS.

 

Με τη νέα εφαρμογή διευκολύνεται η συνολική διαδικασία δήλωσης και παραλαβής, μέσω έξυπνων συσκευών για τους φοιτητές, από ένα σύνολο 18.455 ενεργών συγγραμμάτων, των 491 εκδοτών που συμμετέχουν στον «Εύδοξο» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Ειδικότερα, περισσότεροι από 230.000 ενεργοί φοιτητές μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερώνονται για την προθεσμία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, να πραγματοποιούν και να τροποποιούν τη δήλωση συγγραμμάτων τους, να βλέπουν τον κωδικό PIN και τα σημεία παραλαβής των συγγραμμάτων τους, να έχουν εικόνα του αριθμού των συγγραμμάτων που δικαιούνται και των παραληφθέντων συγγραμμάτων τους, σε πραγματικό χρόνο και να προβαίνουν σε εθελοντική ανταλλαγή συγγραμμάτων μέσω του «Εύδοξος+».

 

Έναρξη λειτουργίας μητρώου εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ.

 

Τέλος, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι από την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023 έως και την Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 14:00, νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές δύνανται να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ. και Ε.Σ.Κ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Επίσης, τα ήδη ενταγμένα μέλη στο Μητρώο έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν την αίτησή τους και να προσθέσουν νέα δικαιολογητικά.

 

Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου «https://mitrooiek.minedu.gov.gr» γίνεται με χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet. Επισημαίνεται ότι οι ενότητες Α1 και Α2 μπορούν να διορθωθούν εκτός από τα πεδία: επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο και μητρώνυμο τα οποία επιβεβαιώνονται αυτόματα από την Α.Α.Δ.Ε.. Μετά τη συμπλήρωση ή επικαιροποίηση της αίτησης θα πρέπει πάντα κάθε υποψήφιος να οριστικοποιεί την αίτησή του. Μετά την ημερομηνία λήξης της λειτουργίας του μητρώου θα εκκινήσει διοικητικός έλεγχος των αιτήσεων και, στη συνέχεια, θα εκδοθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις προθεσμίες υποβολής αιτημάτων επανεξέτασης πεδίων της αίτησης.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.