Οδηγίες για υποψηφίους Τ.Ε.Φ.Α.Α.

 

Οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες στο πλαίσιο των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων «Ελλήνων του εξωτερικού» – Παράταση αιτήσεων εγγραφής σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και δημόσια ΙΕΚ λόγω κακοκαιρίας

 

 

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι οδηγίες που αφορούν τους υποψηφίους των Τ.Ε.Φ.Α.Α. οι οποίοι θα λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες στο πλαίσιο των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων και των εξετάσεων «Ελλήνων του εξωτερικού». Την ίδια ώρα, παράταση πήραν οι εγγραφές σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και δημόσια ΙΕΚ λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τη Μαγνησία και προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι πρακτικές δοκιμασίες θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, ενώ η κατάθεση των δικαιολογητικών και η υγειονομική εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας, στην οδό Γραβιάς 6, στην Αγία Παρασκευή.

 

Οι χώροι κατάθεσης δικαιολογητικών υγειονομικής εξέτασης και οι αθλητικοί χώροι των πρακτικών διαδικασιών είναι χώροι εξεταστικού κέντρου πανελλαδικών εξετάσεων και ως εκ τούτου απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος οποιουδήποτε άλλου ατόμου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών και του βοηθητικού προσωπικού. Παράλληλα, πρέπει να τονιστεί ότι απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους (υπαίθριους, στεγαζόμενους και κλειστούς) των εγκαταστάσεων του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδας.

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία της επιτροπής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικών δοκιμασιών, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο μικρές πρόσφατες φωτογραφίες, το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο, αποδεικτικό της ταυτότητας του υποψηφίου καθώς και στυλό για τη συμπλήρωση των σχετικών εντύπων.

 

Επιπρόσθετα, πρέπει να έχουν μαζί τους ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα: ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση και φωτογραφία επάνω στην ακτινογραφία σφραγισμένη από το νοσοκομείο ή το διαγνωστικό κέντρο, καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση, βεβαίωση οπτικής οξύτητας με γνωμάτευση για κάθε οφθαλμό είτε αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση καταλληλότητας με το οποίο / την οποία ο υποψήφιος να έχει κριθεί ικανός / κατάλληλος από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι οι γνωματεύσεις και οι βεβαιώσεις μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή γιατρό του δημοσίου ή από ιδιώτη γιατρό, ενώ υπενθυμίζεται ότι οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

 

Οι υποψήφιοι δηλώνουν στη γραμματεία της επιτροπής τρία από τα τέσσερα αγωνίσματα στα οποία θα αξιολογηθούν με τη δήλωση να είναι οριστική και να μην μπορεί να ανακληθεί κατά τη διάρκεια της πρακτικής δοκιμασίας. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι καταθέτουν τις ιατρικές βεβαιώσεις στους γιατρούς της υγειονομικής επιτροπής, οι οποίοι θα κρίνουν αν είναι ικανοί να λάβουν μέρος στις πρακτικές δοκιμασίες και τέλος παραλαμβάνουν το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου, το οποίο οφείλουν να διατηρούν σε άριστη κατάσταση.

 

Επιπλέον, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν κάθε φορά που αγωνίζονται -σύμφωνα με το πρόγραμμα των πρακτικών δοκιμασιών- το δελτίο ταυτότητας υποψηφίου και την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας. Σε περίπτωση μη συμμετοχής του υποψηφίου σε αγώνισμα που έχει ήδη δηλώσει με αίτησή του ότι θα εξεταστεί, σημειώνεται στο πινάκιο η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» και για την εξαγωγή του μέσου όρου υπολογίζεται ως βαθμός του αγωνίσματος το μηδέν.

 

Κατά τη διάρκεια των πρακτικών δοκιμασιών οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αθλητικό ρουχισμό χωρίς διακριτικά στοιχεία στην αθλητική ενδυμασία, που τους ταυτοποιούν και διαφοροποιούν από τους συνυποψηφίους τους, καπέλο, μπουκάλι νερό (δεν υπάρχει πρόσβαση σε κυλικείο) και στυλό, όπως προαναφέρθηκε. Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι οι υποψήφιοι που εξετάζονται σε περισσότερες από μία επιτροπές αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, ενώ παράλληλα υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση των προσπαθειών των υποψηφίων από τους ίδιους ή από άλλους εντός και εκτός του σταδίου. Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι διαρκής επικαιροποιημένη ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση «http://dide-vath.att.sch.gr», ενώ για διευκρινήσεις μπορεί κανείς να απευθύνεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας «[email protected]».

 

 

Δυνατότητα εγγραφής στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

για τους μαθητές των περιοχών

που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία

 

Η δυνατότητα να υποβάλλουν οι μαθητές των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024, μεταξύ της προθεσμίας 11-15 Σεπτεμβρίου 2023, παρέχεται με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές, οι γονείς και οι κηδεμόνες τους καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας.

 

Πιο αναλυτικά, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που οδήγησαν σε τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις, στις τηλεπικοινωνίες ακόμα και σε απαγόρευση κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές, όπως της Μαγνησίας και των Βορείων Σποράδων αποφασίστηκε να υπάρξει σχετική μέριμνα, η οποία συνίσταται στο ότι οι μαθητές από τις πληγείσες περιοχές -όπως θα οριστούν από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας- που δε θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τις εγγραφές τους μέσα στην προθεσμία των κατ’ εξαίρεση εγγραφών που έληγε την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο χρονικό διάστημα των εκπρόθεσμων εγγραφών μεταξύ 11-15 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως να προσμετρηθούν οι απουσίες τους, όπως θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

           

Υπενθυμίζεται ότι, η δεύτερη φάση των κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για το σχολικό έτος 2023-2024 για ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. είχε προγραμματισθεί και ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. ότι θα διεξαχθεί μεταξύ της Παρασκευής 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 07:00 έως και την Τρίτη 05 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 23:59. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα ήταν δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή/και η διαγραφή τους, η αποθήκευση ή/και εκτύπωσή τους, καθώς και η ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών, όπου αυτό απαιτείται. Για τα Π.ΕΠΑ.Λ. οι αιτήσεις για τις κατ’ εξαίρεση εγγραφές υποβάλλονται χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης.

 

Παράταση εγγραφών και αιτήσεων

επιλογής στα δημόσια Ι.Ε.Κ.

 

Τέλος, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, καθώς και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητάς του μέχρι και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 στις 15.00 το μεσημέρι.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.