Μηχανογραφικό δελτίο Κύπρου και δελτίο εξεταζομένου

 

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και οι ημερομηνίες – Οι προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023

 

 

Ελάχιστες ημέρες απομένουν, πλέον, για να αρχίσουν οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις και οι υποψήφιοι να διεκδικήσουν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την ίδια ώρα, έγιναν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία υποβολής μηχανογραφικού δελτίου για τα Πανεπιστήμια της Κύπρου καθώς την εκτύπωση του δελτίου εξεταζομένου πανελλαδικών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Παράλληλα, καθορίστηκε η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις φετινές πανελλαδικές.

 

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως έγινε γνωστό, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εισδοχής «www.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations», από τις 17 μέχρι τις 27 Ιουλίου 2023 (23:59).

 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υποψήφιοι, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το 2023, το 2022 ή το 2021. Οι υποψήφιοι πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους, σαρωμένα, σε μορφή pdf την αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις), το απολυτήριο Λυκείου, τη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις όπου να φαίνονται τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τη βαθμολογία τους καθώς και τα ειδικά μαθήματα για τα τμήματα που απαιτούνται (αφορά υποψήφιους που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2022 και το 2023) καθώς και τη βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις όπου να φαίνονται τα συνολικά

μόρια των επιστημονικών πεδίων (αφορά υποψήφιους που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2021).

 

 

Υπολογισμός Μορίων

 

Όσοι υποψήφιοι παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2023, θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα, το μέσο όρο της βαθμολογίας των τεσσάρων πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθήματων στα οποία έχουν εξεταστεί όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα: π.χ. σύνολο μορίων = (Μάθημα 1 + Μάθημα 2 + Μάθημα 3 + Μάθημα 4) * 0,25. Σημειώνεται ότι η βαθμολογία των ειδικών μαθημάτων δεν συνυπολογίζεται στον υπολογισμό των μορίων.

 

Επισημαίνεται πως η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού των μορίων θα εφαρμοστεί και για τους υποψήφιους που παρακάθησαν στις πανελλαδικές εξετάσεις το 2022 και 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων μέχρι τις 7 Αυγούστου 2023 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

 

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

 

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την πρώτη κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και δεύτερη κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής. Στη δεύτερη κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην πρώτη κατανομή. Η δεύτερη κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να εξασφαλίσουν θέση σε τμήματα των πανεπιστημίων.

 

Δελτίο εξεταζομένου πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2023

 

Το δελτίο εξεταζομένου θα εκτυπώνεται προσυμπληρωμένο (εκτός από το εξεταστικό κέντρο για τα πανελλαδικά μαθήματα) από το ΠΣ myschool. Με το δελτίο εξεταζομένου, θα πρέπει να εφοδιαστούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι που δήλωσαν συμμετοχή στις αντίστοιχες πανελλαδικές εξετάσεις.

 

Στο δελτίο εξεταζομένου εκτυπώνονται αυτόματα τα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα. Στο δελτίο εξεταζομένου υπάρχει η ένδειξη «εξεταστικό κέντρο» για τα πανελλαδικά μαθήματα, όπου θα αναγραφεί (είτε από την εφαρμογή είτε χειρόγραφα) το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο (ή βαθμολογικό κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του εξεταστικού κέντρου σε όλα τα δελτία, αφού έχουν οριστεί τα εξεταστικά κέντρα και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά.

 

Στην ένδειξη «ειδικά μαθήματα» θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα τυχόν ειδικά μαθήματα ή/και τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, στα οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν στην αίτηση – δήλωση ότι επιθυμούν να εξεταστούν. Για τους υποψηφίους που δήλωσαν μόνο τα τρία μουσικά τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στο δελτίο εξεταζομένου θα αναγραφεί το εξεταστικό κέντρο για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΓΕΛ) ή τα Νέα Ελληνικά (ΕΠΑΛ) και στα ειδικά μαθήματα θα εμφανίζονται τα δύο νέα μουσικά μαθήματα, όπου μπορεί να αναγραφεί χειρόγραφα το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που εξετάζονται γραπτά ή το ειδικό εξεταστικό κέντρο (ή βαθμολογικό κέντρο) για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν προφορικά. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα αναγραφής του εξεταστικού κέντρου σε όλα τα δελτία, αφού έχουν οριστεί τα εξεταστικά κέντρα.

 

Αφού εκτυπωθεί το δελτίο εξεταζομένου και διπλωθεί στα δύο (η εμπρός όψη τα στοιχεία και η πίσω όψη τις οδηγίες), αν υπάρχει η δυνατότητα, καλό είναι να πλαστικοποιηθεί και να χορηγηθεί στους υποψηφίους. Τα δελτία εξεταζομένου θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά της ταυτότητας των κατόχων τους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων το τρέχον σχολικό έτος. Τα δελτία εξεταζομένου πρέπει να διανεμηθούν άμεσα στους δικαιούχους.

 

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ χωρίς νέα εξέταση

 

Οι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, είναι ευνόητο ότι δεν θα παραλάβουν δελτίο εξεταζομένου, αφού δεν συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όσοι από τους αποφοίτους υπέβαλαν αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις 2023, αλλά τελικά δεν θα προσέλθουν φέτος σε κανένα εξεταζόμενο μάθημα, δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια για ανάκληση της αίτησης – δήλωσης και μετά την ανακοίνωση των γραπτών βαθμολογίων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, θα έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο διεκδικώντας το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, εφόσον βεβαίως είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των δύο τελευταίων ετών.

 

Καθορισμός προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών

 

Τέλος, από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/56536/Α5/22-5-2023 απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘ καθορίστηκε για τους πληγέντες του δυστυχήματος των Τεμπών για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2023, ως προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου 2023 έως και 6 Ιουνίου 2023.

 

Οι σχετικές διατάξεις εφαρμόζονται για τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: α) οι οποίοι επέβαιναν στις αμαξοστοιχίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 και β) των οποίων τα τέκνα, οι γονείς, οι αδελφοί και οι σύζυγοι ή συμβίοι απεβίωσαν ή απέκτησαν μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) εξαιτίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

 

Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις εμπίπτουν δύο κατηγορίες υποψηφίων. Ειδικότερα, όσοι υπέβαλαν αίτηση – δήλωση και θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις της τακτικής ή επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του έτους 2023 καθώς και όσοι πρόκειται να μετέχουν στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Α.Ε.Ι. και των Α.Ε.Α., με το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), χωρίς νέα εξέταση, μόνο για το έτος 2023.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.