Υγειονομική εξέταση, αγωνίσματα και τροποποίηση τίτλων ειδικοτήτων

 

 

Μία – μία οι εκκρεμότητες «κλείνουν»… Σχεδόν είκοσι ημέρες πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και πλέον γνωρίζουμε όλα όσα αφορούν τις πρακτικές δοκιμασίες και την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η τροποποίηση τίτλων ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ενώ προστέθηκαν δύο ακόμη.

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 μέχρι και την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2022-2023) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση ήταν δεσμευτική.

 

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α..

 

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δύο μικρές φωτογραφίες, το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο και ορισμένες ιατρικές εξετάσεις. Ειδικότερα, είτε βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση, τα οποία μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό, είτε αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας (εφόσον υπάρχουν), στα οποία αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Διεύθυνση Α’ Αθήνας,

Διεύθυνση Β’ Αθήνας, Διεύθυνση Γ’ Αθήνας, Διεύθυνση Δ’ Αθήνας, Διεύθυνση Πειραιά, Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής, Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα), Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη), το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στο Ναύπλιο, Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη), Διεύθυνση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ιωαννίνων, Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Καβάλας, Διεύθυνση Κοζάνης (το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα), Διεύθυνση Λάρισας, Διεύθυνση Μαγνησίας, Διεύθυνση Τρικάλων (δεν διεξάγεται το αγώνισμα της κολύμβησης σε αυτή την επιτροπή), Διεύθυνση Λέσβου (το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στη Χίο).

 

Διευκρινίζεται ότι όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα ή στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

 

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτάται στις ιστοσελίδες τους. Επιπρόσθετα, από το υπουργείο γίνεται έκκληση να τηρηθεί αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ που εξετάζονται έως και τις 16 Ιουνίου, των υποψηφίων που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 17 έως και 29 Ιουνίου καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

 

 

Τροποποίηση τίτλων ειδικοτήτων Ινστιτούτων

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

 

Μία ακόμη εξέλιξη, που έγινε γνωστή πρόσφατα, αφορά την τροποποίηση των τίτλων ειδικοτήτων ορισμένων Ι.Ε.Κ.. Ειδικότερα, στις κάτωθι ειδικότητες τροποποιείται ο τίτλος ως εξής: «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων – Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας», «Τεχνικός Η/Υ – Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων», «Βοηθός νοσηλευτικής ατόμων με ειδικές παθήσεις – Βοηθός νοσηλευτικής ψυχικής υγείας», «Τεχνικός τεχνολογικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος – Τεχνικός κηποτεχνικών εφαρμογών και έργων πρασίνων», «Τεχνικός ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών διατάξεων – Τεχνικός οπτικοακουστικών διατάξεων και συστημάτων ασφαλείας», «Τέχνη σκηνοθεσίας – Βοηθός σκηνοθέτη / τεχνικός σκηνοθετικού τομέα», «Εικονοληψία – Εικονολήπτης», «Βοηθός φυσικοθεραπείας – Βοηθός φυσικοθεραπευτή», «Βοηθός νοσηλευτικής χειρουργείου – Βοηθός νοσηλευτή χειρουργείου», «Τεχνικός αρτοποιός / ζαχαροπλαστικής – Τεχνικός αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής», «Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών – εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής», «Τεχνικός μηχανοτρονικής – Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων» και «Τέχνη σκίτσου / εικονογραφίας / γραφικών – Εικονογράφος / σκιτσογράφος».

 

Στο σημείο αυτό, θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι δυο νέες ειδικότητες προστίθενται στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Ειδικής Αγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η ειδικότητα με τίτλο «Ειδικός Φροντίδας Ακοής και Εφαρμογής Ακουστικού Βαρηκοΐας» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ η ειδικότητα με τίτλο «Στέλεχος και Ειδικός Τυπογράφος εξειδικευμένος στη Γραφή Braille με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ειδικού τεχνικού εξοπλισμού» προστίθεται στις ειδικότητες που παρέχονται στα Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής.

 

 

 

Εγγραφές, ανανεώσεις εγγραφών και

μετεγγραφές στα δημόσια Λύκεια

 

Τέλος, όπως ανακοινώθηκε, οι εγγραφές – ανανεώσεις εγγραφών – μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα δημόσια Λύκεια, Α’, Β’, Γ’ τάξη ημερησίου και Α’, Β’ και Γ’ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ. / ΕΠΑ.Λ. / Π.ΕΠΑΛ.) για το σχολικό έτος 2023-24 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr).

 

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis). Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μόλις ενεργοποιηθεί η εφαρμογή, θα χρειαστούν εκτός των κωδικών ΓΓΠΣ (taxis), η ακριβής ημερομηνία γέννησης του/της μαθητή/τριας, η οποία είναι αυτή που έχει ήδη δηλωθεί στο σχολείο και έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα myschool και ο Αριθμός Μητρώου μαθητή/τριας, ο οποίος αναγράφεται σε έγγραφα από το σχολείο, όπως η βαθμολογία της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας και της έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής, αναμένεται εγκύκλιος το επόμενο διάστημα.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.