Έκδοση πιστοποιητικών για υποψήφιους με σοβαρές παθήσεις

 

 

 

Για ακόμη μια χρονιά, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί αναφορικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι υποψήφιοι της συγκεκριμένης κατηγορίας καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα δημόσια ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης. Ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω νοσοκομεία είναι από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν οι ίδιοι ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων συγκεκριμένα δικαιολογητικά. Ειδικότερα, πρέπει να αποστείλουν την αίτηση, ιατρικές γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο οι οποίες να φέρουν σφραγίδα από συντονιστή διευθυντή κλινικής ή εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη συντονιστή διευθυντή κλινικής ή εργαστηρίου του Ε.Σ.Υ. ή καθηγητή πανεπιστημίου ή αναπληρωτή καθηγητή. Ακόμη, πρέπει να αποστείλουν φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας καθώς και εξουσιοδότηση σε εκπρόσωπο (μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία διεκπεραιώνεται από τρίτο πρόσωπο).

 

Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από συγκεκριμένες παθήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, απαιτείται να καταθέσουν στις ειδικές επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. που να έχει μόνιμη ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην ειδική επταμελή επιτροπή προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω επιτροπή.

 

Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των ανώτατων υγειονομικών επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της ανώτατης επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά εφόσον είναι σε ισχύ.

 

Όσοι από τους υποψήφιους των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα υποβάλουν προς τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας, αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία πλέον πραγματοποιείται κατά το μήνα Μάιο.

 

Δεδομένου ότι έχουν προστεθεί νέοι κωδικοί παθήσεων και τροποποιηθεί ορισμένοι από τους παλαιότερους, συνιστάται η προσοχή των υποψηφίων ώστε τα πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που είχαν εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση το νέο πίνακα παθήσεων. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που είχαν αποκτήσει πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε μία από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Παράλληλα, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι πιστοποιητικά διαπίστωσης πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων ή την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του ΚΕΣΥ από την 31η Οκτωβρίου 2017 έως την 28η Νοεμβρίου 2022, παραμένουν σε ισχύ. Επομένως, όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από ειδική επταμελή επιτροπή των συγκεκριμένων νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ μετά τις 31 Οκτωβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

 

Τέλος, σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμίσουμε πως οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από επταμελή επιτροπή νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την επταμελή επιτροπή του νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη γραμματέα της επταμελούς επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την επιτροπή εξέτασης ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με κοινή υπουργική απόφαση.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.