Η πρώτη φάση των αλλαγών!

Η πρώτη φάση των αλλαγών!

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

 

Οι εξελίξεις τρέχουν συνεχώς και μαζί μ’ αυτές εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τις αλλαγές που θα ισχύσουν από εδώ και πέρα όσον αφορά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι μόνο. Αρχικά, λοιπόν, πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας τέθηκε από την υπουργό Παιδείας σε δημόσια διαβούλευση, για μία εβδομάδα, το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». Παρότι έχουμε αναφερθεί εκτενώς στο θέμα κατά το παρελθόν μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «filologikosistotopos.gr», οφείλουμε να επανέλθουμε καθώς πλέον γνωρίζουμε και όλες τις επιμέρους λεπτομέρειες.

Τι θα ισχύσει φέτος στα ΓΕΛ

Την πρώτη φάση των αλλαγών αναμένεται να «εγκαινιάσουν», οι σημερινοί μαθητές της Γ’ Λυκείου, με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα ορίζεται από κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ως ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το τμήμα. Επιπλέον, το υπουργείο θα είναι αυτό που θα ορίζει το εύρος της διακύμανσης της βάσης, και όπως τονίστηκε αυτό το ποσοστό θα ρυθμίζεται με υπουργική απόφαση.

Για να γίνει πιο κατανοητό παραθέτουμε ένα παράδειγμα: Αν η ελάχιστη βάση εισαγωγής για ένα πεδίο είναι 12 (μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων του πεδίου) και το τμήμα επιλέξει να βάλει 90% τότε η βάση για το συγκεκριμένο τμήμα διαμορφώνεται σε 10,8. Αν η Ε.Β.Ε. είναι 11/20 τότε με το 90% κατεβαίνει στο 9,9 για το ίδιο τμήμα. Επίσης κάθε τμήμα θα μπορεί (αλλά από το επόμενο έτος, δηλαδή από τις εξετάσεις του 2022) να ορίζει και συντελεστές βαρύτητας σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν πριν συμπληρώσουν τα μηχανογραφικά τις βάσεις ανά πεδίο και ανά τμήμα.

Παράλληλα, πρέπει τονιστεί ότι μόνο για φέτος και όσον αφορά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού οι υποψήφιοι θα συμπληρώσουν ένα μηχανογραφικό για τα τμήματα στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Επίσης, από φέτος οι υποψήφιοι θα μπορούν να συμπληρώσουν ένα δεύτερο προαιρετικό μηχανογραφικό από το οποίο έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εισαχθούν σε δημόσια ΙΕΚ. Δηλαδή, χωρίς να αλλάξει η σημερινή διαδικασία επιλογής, δίνεται δυνατότητα συμπλήρωσης, πέρα από το μηχανογραφικό για τα ΑΕΙ, βάσει πανελληνίων, και παράλληλου μηχανογραφικού για εισαγωγή σε δημόσια ΙΕΚ βάσει απολυτηρίου. (Για τις αλλαγές που θα ισχύσουν στα μηχανογραφικά δελτία από το σχολικό έτος 2021 – 2022 θα αναφερθούμε εκτενώς στο μέλλον.)

Τι θα ισχύσει για τα ΕΠΑΛ

Στα ημερήσια και εσπερινά ΕΠΑΛ η ελάχιστη βάση εισαγωγής, διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων όλων των υποψηφίων ανά ειδικότητα στα δύο μαθήματα γενικής παιδείας και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή, που αποφασίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής πρέπει να βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. ισχύει ότι στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τομείς για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων των τομέων στους οποίους εντάσσονται οι συγκεκριμένες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις. Επιπλέον, στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις, που εντάσσονται στην κοινή ομάδα όλων των τομέων, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων όλων των τομέων, ενώ στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις του ίδιου τομέα για τον οποίο οι υποψήφιοι εξετάζονται σε διαφορετικά μαθήματα ειδικότητας, λαμβάνεται υπόψη ο μικρότερος μέσος όρος των μέσων όρων των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα.

Οι υποψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ που συμμετέχουν στις πανελλαδικές, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης στα εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες, καθώς και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ικανοτήτων, συμπληρώνουν μηχανογραφικό δελτίο. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων από τους τομείς και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, όπου έχουν πρόσβαση, συνυπολογιζομένου και του αριθμού των σχολών, τμημάτων ή κατευθύνσεων της κοινής ομάδας. Ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά Γ.Ε.Λ. ή ΕΠΑΛ.

Οι παλαιοί απόφοιτοι

Οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου Δ.Ε. που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν είτε, εφόσον έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές των ημερήσιων ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., να μετέχουν για την εισαγωγή τους σε ποσοστό 10% των θέσεων εισακτέων κάθε τμήματος, σχολής ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, χωρίς νέα εξέταση, με την υποβολή μηχανογραφικού, με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση που διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την οικεία συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειωθεί ότι το δικαίωμα αυτό δεν αφορά τους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων και μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους συμμετείχαν στις ανωτέρω εξετάσεις δύο έτη πριν από το έτος υποβολής μηχανογραφικού δελτίου χωρίς νέα εξέταση.

Τέλος, οι απόφοιτοι μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕΛ, ενώ οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου ΕΠΑΛ και οι απόφοιτοι εσπερινών ΓΕΛ, μπορούν επίσης να συμμετέχουν στις πανελλαδικές σε ειδικό ποσοστό, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την κατηγορία τους.

Δημήτρης Χρυσόπουλος on Facebook
Δημήτρης Χρυσόπουλος
Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.