Μηχανογραφικό δελτίο 2019

Μηχανογραφικό δελτίο 2019

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

Μηχανογραφικό δελτίο 2019

 

Πάει λοιπόν κι αυτό! Η πολυπόθητη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων είναι ήδη παρελθόν και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου με απώτερο στόχο την ανακοίνωση των βάσεων, περί τα τέλη Αυγούστου, όταν και επίσημα θα γνωρίζει ο κάθε μαθητής την σχολή στην οποία εισάγεται.

Όπως, αναφέραμε και πριν, πλέον το μηχανογραφικό δελτίο πρέπει να συμπληρωθεί και για να γίνει αυτό ορθά, μαθητές και γονείς οφείλουν να έχουν στο μυαλό τους ορισμένα πράγματα ώστε να υπάρξουν σωστές επιλογές.

Αρχικά λοιπόν πρέπει να τονιστεί ότι μηχανογραφικό δελτίο με τα τέσσερα επιστημονικά πεδία μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις 2019 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφιοι αυτοί, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2019, η συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη.

Παράλληλα αυτό ισχύει τόσο για τους αποφοίτους των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ, ή ισότιμου άλλου τύπου λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019 καθώς και για τους αποφοίτους ημερησίων ΓΕΛ, ή άλλου ισότιμου τύπου λυκείου, ως κάτοχοι απολυτηρίου και τελευταίο έτος πανελλαδικής εξέτασης το 2018, που είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση, για το 10% των θέσεων εισακτέων σε ποσοστό 60%, με βάση τη βαθμολογία που σημείωσαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ το 2018.

Ας έχουμε κι αυτά στο νου μας…

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου απαιτεί συγκέντρωση, υπευθυνότητα και φυσικά στάθμιση όλων των δεδομένων ώστε η διαδικασία να γίνει σωστά! Έτσι λοιπόν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει η δυνατότητα να επισκέπτεται κανείς όσο συχνά θέλει την ιστοσελίδα https://exams.it.minedu.gov.gr/ και να τροποποιεί το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του.

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Δευτέρα 15-7-2019. Μετά την οριστικοποίηση, το μηχανογραφικό καταχωρίζεται στη βάση του Υπουργείου Παιδείας και καμία τροποποίηση από τους υποψηφίους δεν είναι πλέον δυνατή, χωρίς τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Προτείνεται οι υποψήφιοι να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό (που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου), ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο.

Φυσικά μπορεί κανείς να δηλώσει όσα τμήματα επιθυμεί, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα τέσσερα επιστημονικά πεδία. Μπορεί επίσης να δηλώσει τα τμήματα με όποια σειρά επιθυμεί, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν όμως δηλώσει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που επέλεξε, το δηλώνει μόνο μια φορά.

Επίσης σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι δεν εισάγεσαι κανείς σε τμήμα, για το οποίο δεν δήλωσε προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων εισάγεται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχει δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθεί σε αυτό που αποτελεί προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεων πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνει το τμήμα που πραγματικά επιθυμεί να εισαχθεί, άσχετα από τον αριθμό των μορίων, και μετά τα λοιπά.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε κάποιος προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές Σχολές ή Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές ή Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με το μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.

Θα ήταν παράλειψη να μην τονιστεί ότι για να λάβει κάποιος μέρος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δήλωσε.

Τέλος, η αρίθμηση των προτιμήσεών μας πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής μας, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται κάποιος να δηλώσει τμήμα, στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.

Άλλη μια χρονιά, λοιπόν, τελείωσε με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι ολόψυχα σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως βαθμολογίας, Καλή Σταδιοδρομία σε ό,τι και αν επιλέξουν… Η ζωή μόλις ξεκινάει για αυτά τα παιδιά και είναι στο χέρι τους να καταφέρουν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Για όσους δεν τα κατάφεραν, δεν χρειάζεται απογοήτευση! Όλα διορθώνονται, γιατί υπάρχουν λύσεις που μπορούν να τους βγάλουν από το τωρινό «αδιέξοδο», λύσεις για τις οποίες θα αναφερθούμε σε μελλοντικό άρθρο.

 

https://www.vivliopoleiopataki.gr/product/611895/vivlia-ekpaideush-ellhnikh-ekpaideush-geniko-lukeio/Neoellhnikh-Glossa-_-Logotexnia-G΄-GEL-Krithria-aksiologhshs/
Δημήτρης Χρυσόπουλος on Facebook
Δημήτρης Χρυσόπουλος
Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.

Ο Δημήτρης Χρυσόπουλος κατάγεται από το Βόλο και είναι πτυχιούχος Φιλόλογος - Ιστορικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Από το 2008 αναλαμβάνει ιδιαίτερα φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου - ΕΠΑΛ. Είναι ιδιοκτήτης του Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης «Ώρα Μελέτης». Παράλληλα συνεργάζεται ως αρθρογράφος με την καθημερινή εφημερίδα της Μαγνησίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και την ιστοσελίδα www.filologikos-istotopos.gr. Επιπρόσθετα βοηθάει τους φοιτητές στη συγγραφή των εργασιών τους οι οποίες άπτονται ιστορικού, κοινωνικού, φιλοσοφικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα.