ΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)

      Η επαγγελματική εκπαίδευση παραμένει διαχρονικά ο πιο αδικημένος θεσμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος, και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η ενίσχυσή της είναι πρώτιστη αναγκαιότητα τόσο για τη δημιουργική εξέλιξη των νέων όσο και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της χώρας. Η πιο σοβαρή παθογένεια του εκπαιδευτικού μας συστήματος, που στρεβλώνει την όλη μορφωτική προσπάθεια του λαού μας και που επιπλέον δημιουργεί την πλασματική πανεπιστημιακή ζήτηση, είναι ακριβώς η διαρκής υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

      Δυστυχώς το σενάριο της υποβάθμισης εκτυλίσσεται ακόμα πιο έντονα από τη σημερινή νομοθετική απόπειρα της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.- ΑΝ.ΕΛ. Πρόκειται για μια γενική θεσμική – αυτή τη φορά – ακύρωση του ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με βάση την πρόταση του Ι.Ε.Π., που είναι προφανώς και πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, ένα μικρό μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης θεωρείται με γενικό τρόπο ότι θα ενσωματωθεί στο «Ενιαίο λύκειο», ενώ το υπόλοιπο μεγάλο μέρος της θα μετασχηματιστεί ως μορφή κατάρτισης έξω από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

      Η Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών είναι απόλυτα αντίθετη με αυτή την εξέλιξη. Εμείς αγωνιζόμαστε για μια Επαγγελματική εκπαίδευση, που θα είναι ισοδύναμη της Γενικής εκπαίδευσης. Μόνο αυτή η θέση προοιωνίζει τη θετική προοπτική της και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας μας. Καλούμε την ΟΛΜΕ και όλες τις παρατάξεις και τους συναδέλφους να πάρουν σαφή θέση σ’ αυτή την τόσο κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

      Σ’ αυτή την κατεύθυνση της αναβάθμισής της, η παράταξή μας είχε και έχει πάντα συγκεκριμένες και εξειδικευμένες θέσεις και προς τούτο καταθέτουμε ένα μέρος τους που αφορά σημαντικές όψεις της.

1. Προσθήκη του 4ου Έτους 

Διάρθρωση του 4ου έτους: Το τέταρτο έτος χωρίζεται σε δύο μέρη, διδασκαλία και πρακτική άσκηση. Το πρώτο μέρος θα ξεκινάει με την έναρξη των μαθημάτων (15 Σεπτεμβρίου) και θα διαρκεί 16 εβδομάδες. Θα πραγματοποιείται μάθημα 25 ωρών την εβδομάδα (5 ώρες ανά ημέρα) στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες (ΕΠΑΛ) σε διαφορετική βάρδια από αυτή που λειτουργούν τα ΕΠΑΛ. Μετά το πέρας των 16 εβδομάδων και αφού οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την θεωρητική τους εκπαίδευση είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση η οποία διαρκεί 6 μήνες. Δύο με τρεις εβδομάδες μετά τη συμπλήρωση των 16 εβδομάδων ξεκινάνε τα νέα τμήματα 16 εβδομάδων (δεύτερος κύκλος την ίδια σχολική χρονιά). Μετά το πέρας του δεύτερου κύκλου των 16 εβδομάδων οι μαθητές έχοντας ολοκληρώσει την θεωρητική τους εκπαίδευση θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση διάρκειας 6 μηνών.

Προϋποθέσεις δημιουργίας τμήματος: Τα τμήματα του 4ου έτους θα είναι ενταγμένα στις υπάρχουσες σχολικές μονάδες οι οποίες θα μπορούν να δημιουργήσουν τμήματα στις ειδικότητες που διαθέτουν στην Γ’ ΕΠΑΛ αλλά και συναφείς σε αυτές αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις (αίθουσες και εργαστηριακές εγκαταστάσεις). Για να δημιουργηθεί τμήμα 4ουέτους θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 10 πραγματικοί μαθητές με μέγιστο αριθμό μαθητών τους 20. Στην περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών ξεπερνά τους 12, τότε στα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να υπάρχει και δεύτερος καθηγητής.

Μαθήματα: Τα μαθήματα τα οποία θα διδαχθούν οι μαθητές στο 4ο έτος θα είναι αποκλειστικά μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) στα οποία συμπεριλαμβάνονται μαθήματα όπως ασφάλεια εργασίας, νομοθεσία.

2. Πρακτική Άσκηση

Πρακτική άσκηση: Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε αντίστοιχη θέση με αυτή της ειδικότητας του μαθητή και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται σε επιχείρηση με εργοδότη συγγενή έως και δευτέρου βαθμού. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής ο μαθητής θα έχει ένσημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (όχι συντάξιμα) για όλο το χρονικό διάστημα τα οποία όμως θα μετρούν ως κανονική προϋπηρεσία σε ενδεχόμενο διαγωνισμό για κάποια θέση στο δημόσιο καθώς επίσης θα μετρούν για τη συμπλήρωση των απαραίτητων ενσήμων για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος καθώς και ο εργοδότης του είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν σε εβδομαδιαία βάση τις ημέρες και τις ώρες που εργάστηκε ο ασκούμενος καθώς και το είδος της εργασίας του. Η καταχώρηση θα γίνεται σε διαδικτυακή βάση που θα φροντίσει να υπάρχει το Υπουργείο Παιδείας.

Η πρακτική άσκηση μπορεί να διακοπεί με αίτημα του ασκούμενου ή του εργοδότη αρκεί να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση της αιτίας.

3. Εξετάσεις Πιστοποίησης μετά το 4ο έτος και την π.ά.

Τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των δύο κύκλων μαθημάτων (περίπου τον Ιανουάριο), μετά το πέρας του δεύτερου κύκλου μαθημάτων (περίπου τον Ιούνιο) καθώς και στις αρχές Σεπτεμβρίου, πριν αρχίσουν τα μαθήματα, να πραγματοποιούνται σε νομαρχιακό επίπεδο εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) τις οποίες πραγματοποιούν οι καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων που το διάστημα αυτό δεν έχουν αντικείμενο. Οι εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό μέρος) των αποφοίτων μπορούν να διεξάγονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων, κάτι ανάλογο με τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης. Η διαδικασία των εξετάσεων μπορεί να εποπτευθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ που έχει εμπειρία στη διεξαγωγή παρόμοιων εξετάσεων πιστοποίησης στα ΙΕΚ αλλά σε καμία περίπτωση να μην πραγματοποιούνται από ιδιωτικούς φορείς.

Για να μπορεί κάποιος μαθητής να συμμετάσχει στην πιστοποίηση θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το θεωρητικό μέρος των 16 εβδομάδων καθώς και την εξάμηνη πρακτική του άσκηση. Για να λάβει την πιστοποίηση ο εξεταζόμενος θα πρέπει να επιτύχει στο γραπτό και το πρακτικό μέρος. Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα από τα δύο μέρη ο εξεταζόμενος μπορεί να επαναλάβει τις εξετάσεις στην επόμενη περίοδο στο μέρος που απέτυχε. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να πετύχει και στα δύο μέρη της εξέτασης μέσα σε μία τριετία διαφορετικά επαναλαμβάνει ξανά τις εξετάσεις και στα δύο μέρη.

Ο εξεταζόμενος που επιτυγχάνει στις εξετάσεις (θεωρητικό και πρακτικό μέρος) να λαμβάνει πιστοποίηση με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 5.

4. Δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης Τ.Ε.Ε.

Δημιουργία Γραφείου Διασύνδεσης με την Εργασία σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Προτείνουμε τη σύσταση του γραφείου διασύνδεσης της ΤΕΕ το οποίο θα απαρτίζεται από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα αναλάβουν να συντονίζουν όλες εκείνες τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσει ένας απόφοιτος του 4ου έτους για να πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση. Επίσης μέσα στις υποχρεώσεις των συναδέλφων θα είναι να ελέγχουν για την ορθή πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης σε όλη τη διάρκεια της. Οι συνάδελφοι να αποσπούνται σε αυτές τις θέσεις μετά από δική τους αίτηση και να είναι Τεχνικών Ειδικοτήτων που θα καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους αν όχι όλους τους Τομείς.

5. Επαγγελματική Κατάρτιση

Υφιστάμενη κατάσταση: Η κατάρτιση σήμερα παρέχεται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά καθώς και από τα Κ.Ε.Κ. όπου ο μεγαλύτερος αριθμός σπουδαστών ακολουθεί μία ειδικότητα της επιλογής του με την πλειοψηφία των σπουδαστών να είναι απόφοιτοι Γενικών Λυκείων.

Πρόταση: Τα Ι.Ε.Κ. να παραμείνουν ως έχουν αλλά σε αυτά να φοιτούν μόνο απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων. Εξάλλου οι απόφοιτοι του 4ου έτους που έχουν λάβει και την πιστοποίηση κατέχουν το ίδιο επίπεδο πτυχίου με τους πιστοποιημένους απόφοιτους των Ι.Ε.Κ..

Οι εξετάσεις πιστοποίησης (θεωρητικό μέρος) των αποφοίτων να διεξάγονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων (κάτι ανάλογο με τις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης) τουλάχιστον 3 φορές το χρόνο (Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέμβριο).

Προοδευτική Ενότητα Καθηγητών (ΠΕΚ)

anthologio.wordpress.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.