Αρχαία Ελληνικά Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις Γραμματικής (Ενότητα 1η)

Αρχαία Ελληνικά Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις Γραμματικής (Ενότητα 1η)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην 1η ενότητα (Βιβλίο Καθηγητή)

1.Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών: ἡ τελετή, ὁ νόμος, ἡ ψῆφος, τὸ μῆλον, ἡ τάξις, τὸ ἱερόν, ἡ δίαιτα.

 

2.Nα συμπληρωθούν οι σωστές καταλήξεις των ουσιαστικών:

τῆς νήσ ………….. , τῆς χώρ………….. , τῷ ἀθλητ ………….. , τοὺς μαθητ ………….. , τοῖς τοξότ ………….. , τῷ πολίτ………… , τοὺς ἐργάτ ………….. , τῆς βοηθεί ………….. , τῆς πόλ ………….. , τοῦ γραφ ………….. , ταῖς δυνάμ ………….. .

 

3.Nα βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

………….. τῷ τρόπω ἐξόρμησαν οἱ ῞Ελληνες (τοῦτο, τούτῳ, τοῦτον). ̔Ο οἰωνοσκόπος ἦλθεν εἰς ………….. τὴν πόλιν (αὕτη, ταύτῃ, ταύτην). ̔Ο στρατηγὸς ἐκέλευεν ………….. πολεμεῖν (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐγώ).

 

4.Nα μεταφέρετε τα ρήματα στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων: θεραπεύομεν, ἐργάζεται, δουλεύουσι, διώκομεν, ἄρχονται, τάττῃ, ἀποκοπτόμεθα.

 

5.Nα τοποθετήσετε τα επίθετα που δίνονται στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο, ώστε να συμφωνούν με το ουσιαστικό:

οἱ ………….. ἰχθύες (ἄφωνος), τῆς ………….. νήσου (ὡραῖος), τοὺς ………….. ῥήτορας (δεινός), τὰ ………….. τείχη (ὑψηλός), αἱ ………….. διαβολαί (αἰσχρός), τοῖς ………….. ἀνθρώποις (ἀγαθός).

 

6.Nα τοποθετήσετε τις αντωνυμίες που δίνονται σε παρένθεση στον κατάλληλο τύπο: α. Οὕτω δ’ ἄσμενοι (= χαρούμενοι) τὰς συμφορὰς τὰς ………….. ὁρῶσιν (ὑμέτερος, -α, -ον). β. Σὺ οὖν ταῦτα πάσχοντί μοι πρόθυμον παράσχου τὴν …………. δύναμιν εἰς τὴν …………..σωτηρίαν (σός, σή, σόν / ἐμός, ἐμή, ἐμόν).

 

7.Στις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές και να τα χαρα- κτηρίσετε συντακτικά:

α. Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης.

β. Οἱ Πέρσαι οἴονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἀμελῶς ἔχειν.

γ. Μάχης γενομένης πολλοὶ ἀπέθανον.

δ. Δειπνήσαντες πορεύεσθε.

ε. Ἐπλεον πολεμήσοντες.

στ. Εἰ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν, τήρησον τὰς ἐντολάς.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.