Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3)

Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3)

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 27

Φωτεινή Μαργώνη
Αποφοίτησε από το τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών(τομέα κλασικών σπουδών). Από το 2010 εργάζεται ως φιλόλογος στο Αγρίνιο.

Αποφοίτησε από το τμήμα φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών(τομέα κλασικών σπουδών). Από το 2010 εργάζεται ως φιλόλογος στο Αγρίνιο.