Το 25ωρο αυτό σεμινάριο απευθύνεται στον ενεργό φιλόλογο που επιθυμεί είτε να εισαγάγει στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας τις Νέες Τεχνολογίες είτε να διευρύνει τις γνώσεις που έχει πάνω στο θέμα αυτό.

Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο αυτό, που έχει τη μορφή παρουσίασης του δωρεάν προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού καθώς και επίδειξης τρόπων χρήσης του στη διδασκαλία της ΝΕ γλώσσας και λογοτεχνίας, αποτελείται από 4 ενότητες:

Α ́ ενότητα

Οι συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού Κ. Αδαλόγλου, Γ. Αλεξίου, Α. Αυδή, Τζ. Καραβίτη, Ε. Λόππα, Π. Μητελούδης και Φ. Φλώρου θα παρουσιάσουν σε τέσσερις 3ωρες συναντήσεις το έργο τους «Πολύτροπη γλώσσα για τη γλωσσική διδασκαλία στο Λύκειο», που είναι αναρτημένο στην Πύλη του ΚΕΓ.

Β ́ ενότητα

Ο Α. Τάντος, δημιουργός του σώματος κειμένων «Ελληνικό Σώμα ΚΕΙμένων ΜΑΘητών» (ΕΣΚΕΙΜΑΘ), θα παρουσιάσει το έργο αυτό, που συμβάλλει αποτελεσματικά στη διδασκαλία της ΝΕ ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Γ ́ ενότητα

Θα παρουσιαστούν 2 ηλεκτρονικά εργαλεία του ΚΕΓ. Οι Ε. Μητρούση και Μ. Αλεξίου θα παρουσιάσουν το «Αρχείο Γεωργακά: δυνατότητες και διασυνδέσεις», χρήσιμο για τη διδασκαλία της ΝΕ γλώσσας, και οι Β. Βασιλειάδης και Κ. Δημοπούλου θα συμβάλουν στη διδασκαλία της ΝΕ λογοτεχνίας με την παρουσίαση του έργου «Ψηφιακοί πόροι στη λογοτεχνική εκπαίδευση».

Δ ́ ενότητα

Η Π. Σαββίδου θα παρουσιάσει το «Σώμα Ελληνικών Κειμένων» (ΣΕΚ) με περίπου 40 εκατ. λέξεις που έχουν αντληθεί από ευρύ φάσμα κειμένων γραπτού λόγου αλλά και προφορικού.

Συντονίζει η Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, ομ. καθ. Α.Π.Θ.

2. Πρόγραμμα

Α) Κούλα Αδαλόγλου, Γιούλη Αλεξίου, Άβρα Αυδή, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Λόππα, Πανταζής Μητελούδης, Φωτεινή Φλώρου

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε φορά από 17:30-20:00: Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 (εργαστήριο) Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 (εργαστήριο) Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017

«Αξιοποιώντας το ψηφιακό έργο Πολύτροπη Γλώσσα για τη γλωσσική διδασκαλία στο λύκειο»: Εισαγωγή και πλοήγηση στην ιστοσελίδα. Παραδείγματα και Διδακτικές προτάσεις. Συμμετοχικά εργαστήρια

Η ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΓΛΩΣΣΑ ( http://politropi.greek-language.gr ) είναι ένα ψηφιακό έργο για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ενταγμένο στην «ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η ιστοσελίδα, προσφέροντας καινούριο υποστηρικτικό υλικό για τη γλωσσική διδασκαλία στο Λύκειο, διευρύνει και εμπλουτίζει τα εγχειρίδια « ́Εκφραση-Έκθεση». Το έργο εκπονήθηκε από την Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης, που αποτελείται από τους φιλολόγους: Κούλα Αδαλόγλου, Γιούλη Αλεξίου, Γιώργο Αποστολίδη, Άβρα Αυδή, Τζένη Καραβίτη, Ελένη Λόππα, Πανταζή Μητελούδη και Φωτεινή Φλώρου.

1. Εισαγωγικό σημείωμα

Β) Aλέξανδρος Τάντος, επ. καθ. Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 από 17:00-19:00

«Παρουσίαση του ΕΣΚΕΙΜΑΘ»

Το ΕΣΚΕΙΜΑΘ (Ελληνικό Σώμα Κειμένων Μαθητών) αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και περιλαμβάνει επισημειωμένα κείμενα αλλόγλωσσων μαθητών.

Γ) α) Εύη Μητρούση, επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕΓ – αποσπασμένη εκπαιδευτικός & Μαρία Αλεξίου, επιστημονική συνεργάτιδα ΚΕΓ – αποσπασμένη εκπαιδευτικός

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 από 17:00-20:00

«Αρχείο Γεωργακά: δυνατότητες και διασυνδέσεις»

Παρουσιάζεται το ψηφιοποιημένο λεξικογραφικό Αρχείο Γεωργακά καθώς και προτάσεις αξιοποίησής του στην εκπαίδευση και την έρευνα. Παράλληλα γίνεται περιήγηση στην ανανεωμένη συλλογή ψηφιακών λεξικογραφικών πόρων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με έμφαση στις εξειδικευμένες δυνατότητες αναζήτησης και συνδυαστικής αξιοποίησής τους.

β) Βασιλειάδης Βασίλης, επιστημονικός ερευνητής ΚΕΓ & Κική Δημοπούλου, επιστημονική συνεργάτιδα – αποσπασμένη εκπαιδευτικός

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 από 17:00-20:00

«Ψηφιακοί πόροι στη λογοτεχνική εκπαίδευση»

Παρουσιάζονται οι ψηφιακοί πόροι, οι ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα εργαλεία που λειτουργούν στις *Ψηφίδες* του ΚΕΓ και αφορούν το μάθημα της λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Προτείνονται τρόποι αξιοποίησής τους τόσο για την προετοιμασία του μαθήματος από τον διδάσκοντα όσο και για την αξιοποίησή τους από τους μαθητές. Συζητιούνται οι διαφορετικές οπτικές προσέγγισης του λογοτεχνικού κειμένου και η προσαρμογή τους στη διδακτική πράξη. Δίνονται παραδείγματα άσκησης και ελέγχεται η εφαρμογή τους.

Δ) Παρασκευή (Βιβή) Σαββίδου, υποψ. δρ. ΕΚΠΑ Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 από 17:00-19:00

«Μελετώντας την ελληνική γλώσσα με τη χρήση σωμάτων κειμένων: η περίπτωση του Σώματος Ελληνικών Κειμένων»

Εισαγωγή στη χρήση των σωμάτων κειμένων στη γλωσσολογία με έμφαση στο Σώμα Ελληνικών Κειμένων (ΣΕΚ), τις αρχές σχεδιασμού του, τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές για την περαιτέρω ανάπτυξή του, και τις δυνατότητες αξιοποίησής του για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

3. Πληροφορίες

Για καλύτερη παρακολούθηση οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους τον φορητό Η/Υ τους.

Χώρος διεξαγωγής: Στα γραφεία του Συλλόγου Μπρούφα 12, Τ.Κ. 546 41, Θεσσαλονίκη. Τηλ. & φαξ: 2310 888035

Ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Ιστοσελίδα: www. philοlogοs.gr

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής (βλ. συνημμένο) έως και την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (χρόνος κατάθεσης της αίτησης).

Βεβαίωση παρακολούθησης: θα χορηγηθεί σε όσους παρακολουθήσουν από 23-25 ώρες.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες και διδακτική της νέας ελληνικής»

     ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες και διδακτική της νέας ελληνικής»

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.