Προτεινόμενα Θέματα

Κριτήριο αξιολόγησης:Οι σπουδές ως κοινωνική επένδυση

Κριτήριο αξιολόγησης:Οι σπουδές ως κοινωνική επένδυση

Γυμνάσιο

Κριτήριο αξιολόγησης:Η καταστροφή των δασών

Κριτήριο αξιολόγησης:Η καταστροφή των δασών

Λύκειο

Αντώνυμα-άσκηση πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενη online)-5

Αντώνυμα-άσκηση πολλαπλής επιλογής (αυτο-βαθμολογούμενη online)-5

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε τα πιο πρόσφατα άρθρα μας!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ο Φιλολογικός Ιστότοπος στο fb

Αγγελίες εργασίας

Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Screenshot_4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου/ης Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Διορισμός υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές(2015-2016)-κληροδότημα «Παν. Τριανταφυλλίδη»

Διορισμός υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παν. Τριανταφυλλίδη», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Τοποθέτηση διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Τοποθέτηση Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου

Τοποθέτηση Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018