Επιμόρφωση

Μαΐ
19
Μαΐ
18
Μαΐ
11

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: Εισαγωγή στη Δομή και τις Μορφές της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Περισσότερα
Μαΐ
10

ΔΠΜΣ “Δημιουργική γραφή” 2020-2021

Γλωσσικά υποθέματα: Περί όνου σκιάς

Από Πολύβιος Πρόδρομος | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Μαΐ
07

Υλοποίηση Προγράμματος: «Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα» από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Δ.Π.Θ.

Υλοποίηση Προγράμματος Σπουδών Δια Βίου Μάθησης με τίτλο «Σύγχρονη Μετανάστευση και Πρόσφυγες στην Ελλάδα» από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Δ.Π.Θ.

Περισσότερα
Μαΐ
07