Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Τι είναι το σύνδρομο Asperger;

Το σύνδρομο Asperger είναι μια ισόβια διαταραχή που επηρεάζει την ικανότητα επικοινωνίας (το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο, πως επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει) και τις κοινωνικές του σχέσεις (πως αλληλεπιδρά με άλλα άτομα).

Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία

Μαθησιακές δυσκολίες και Δυσλεξία Ο όρος Μαθησιακή Δυσκολία (ΜΔ) παραπέμπει σε νοητικά και ψυχολογικά εμπόδια, τα οποία εμποδίζουν τον μαθητή στο να συμβαδίζει με τους...

Η συμμετοχική παρατήρηση στον αυτισμό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην παρούσα εργασία μας θα ασχοληθούμε με τη συμμετοχική μας παρατήρηση σε παιδί με αυτισμό.

Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στις μαθησιακές δυσκολίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία με θέμα «οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής για την αντιμετώπιση των ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών»

Βιώματα παιδιών με φυσική ανεπάρκεια

Βιώματα παιδιών με φυσική ανεπάρκεια

Αναπτυξιακή Δυσλεξία – Ειδική Γλωσσική Διαταραχή:Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού...

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιστημονικό σεμινάριο " Αναπτυξιακή Δυσλεξία - Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Παρέμβαση & Ομοιότητες " προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης & της Ειδικής Αγωγής.