ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΑ 2021-2022

 • Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
 • Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 
 • Τζάρτζανος Α., Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.  ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Εισαγωγή:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.

 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ :

 • Λατινική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η λατινική γλώσσα, Η γένεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας,
 • Εποχές της ρωμαϊκής λογοτεχνίας, Γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας
 • Η εξέλιξη της ρωμαϊκής λογοτεχνίας: Κλασική εποχή: α. Οι χρόνοι του Κικέρωνα, β.
 • Αυγούστειοι χρόνοι, γ. Μετακλασική εποχή, δ. Ύστερη Αρχαιότητα.

Κείμενα:

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Α΄: Μαθήματα XVI-XX

Από το σχολικό βιβλίο Πασχάλης Μ., Σαββαντίδης Γ., Λατινικά τεύχος Β΄: Μαθήματα XXI-L.

Και αξιοποιείται το βιβλίο αναφοράς: Α. Τζάρτζανος, Λατινική Γραμματική, Υ.ΠΑΙ.Θ./Ι.Τ.Υ.Ε.

 ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ 

Γραμματική – Συντακτικό:

I. Η ύλη που έχει διδαχθεί στη Β΄ ΓΕ.Λ.

II. Η ύλη Γ΄ ΓΕ.Λ.:

 • Η οριστική του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
 • Το απαρέμφατο του παθητικού ενεστώτα της γ΄ συζυγίας
 • Τα αποθετικά ρήματα της γ΄ συζυγίας
 • Η οριστική του παθητικού μέλλοντα της γ΄ και δ΄ συζυγίας
 • Το ρήμα fio
 • Η οριστική του παθητικού παρατατικού και των αποθετικών ρημάτων
 • Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου
 • Τα σύνθετα του do
 • Το εξωτερικό και το εσωτερικό αναγκαστικό αίτιο
 • Το απαρέμφατο του ενεργητικού παρακειμένου
 • Η αόριστη αντωνυμία quidam, quaedam, quiddam (ουσιαστική) και quoddam (επιθετική)
 • Το ειδικό απαρέμφατο
 • Το ουσιαστικό bos
 • Οι συντελεσμένοι χρόνοι της παθητικής φωνής
 • Το απαρέμφατο του παθητικού παρακειμένου
 • Ο υπερθετικός των επιθέτων
 • Η γενική και η αφαιρετική της ιδιότητας
 • Η απόλυτη αφαιρετική
 • Τα ρήματα cado και caedo και τα σύνθετά τους
 • Η μετοχή του ενεστώτα
 • Η μετοχή του ενεστώτα των αποθετικών ρημάτων
 • Η μετοχή του μέλλοντα
 • Η μετοχή του μέλλοντα των αποθετικών ρημάτων
 • Η χρήση της μετοχής
 • Η ενεργητική περιφραστική συζυγία
 • Το απαρέμφατο του μέλλοντα
 • Η έκφραση est mihi nomen
 •  Ο σύνδεσμος dum + οριστ. του ενεστώτα
 • Η απόλυτη αφαιρετική
 • Η υποτακτική του ενεργητικού ενεστώτα
 • Η υποτακτική του παθητικού ενεστώτα
 • Η χρήση της υποτακτικής
 • Η υποτακτική του ενεργητικού και παθητικού παρατατικού
 • Η χρήση της υποτακτικής
 • Η ακολουθία των χρόνων
 • Η υποτακτική του ενεργητικού παρακειμένου
 • Η υποτακτική του παθητικού παρακειμένου
 • Η υποτακτική του ενεργητικού υπερσυντελίκου
 • Η υποτακτική του παθητικού υπερσυντελίκου
 • Η ακολουθία των χρόνων
 • Ο ιστορικός και ο χρονικός cum
 • Προτάσεις ουσιαστικές με το quod
 • Η προστακτική του ενεργητικού ενεστώτα
 • Η προστακτική του ενεργητικού μέλλοντα
 • Η προστακτική του παθητικού ενεστώτα και μέλλοντα
 • Η απαγόρευση
 • Παρατηρήσεις για τη χρήση της προστακτικής
 • Ο προσδιορισμός του χρόνου
 • Τα παραθετικά των επιθέτων
 • Ο υπερθετικός των επιθέτων σε -er και-lis
 • Περιφραστικός σχηματισμός των παραθετικών
 • Ο σχηματισμός των επιρρημάτων
 • Τα παραθετικά των επιρρημάτων
 • Ο β΄ όρος της σύγκρισης
 • Ανώμαλα  παραθετικά
 • Οι εκφράσεις maior natu και minor natu
 • Παρατηρήσεις για τη χρήση του συγκριτικού (απόλυτη σύγκριση)
 • Η απουσία της οριστικής στον πλάγιο λόγο
 • Ο προσδιορισμός του τόπου
 • Ο προσδιορισμός του χρόνου
 • Το ρήμα eo, ii(ivi), itum, ire
 • Οι χρήσεις της γενικής
 • Οι χρήσεις της δοτικής
 • Οι χρήσεις της αφαιρετικής
 •  Το γερούνδιο
 • Το γερουνδιακό
 • Η παθητική περιφραστική συζυγία
 • Το ποιητικό αίτιο του γερουνδιακού
 • Το σουπίνο
 • Ο προσδιορισμός του σκοπού
 • Οι αιτιολογικές προτάσεις
 • Οι τελικές προτάσεις
 • Ο προσδιορισμός του σκοπού
 • Οι επιρρηματικές συμπερασματικές προτάσεις
 • Οι χρονικές προτάσεις
 • Χρήσεις του συνδέσμου cum
 • Οι υποθετικοί λόγοι
 • Οι εναντιωματικές προτάσεις
 • Οι παραχωρητικές προτάσεις
 • Οι παραβολικές προτάσεις
 • Οι υποθετικές παραβολικές προτάσεις
 • Οι αναφορικές προτάσεις
 • Οι ευθείες ερωτήσεις
 • Οι πλάγιες ερωτήσεις
 • Οι βουλητικές προτάσεις
 • Οι ουσιαστικές συμπερασματικές προτάσεις
 • Οι ενδοιαστικές προτάσεις και οι ουσιαστικές προτάσεις που εισάγονται με το quominus, το ne και το quin.
 • Ακολουθία των χρόνων
 • Ανακεφαλαίωση των χρήσεων του συνδέσμου ut
 • Ο πλάγιος λόγος
 • Η γερουνδιακή έλξη και ο προσδιορισμός του σκοπού
 • Τα αντωνυμικά επίθετα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.