ΝΕΟ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, μοναδικό για την Επαγγελματική Ανάπτυξη και Αξιολόγηση

Το Πρόγραμμα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση» έχει την αφιλοκερδή επιστημονική στήριξη και συμβουλή του Ομότιμου Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. κ. Μιχάλη Κασσωτάκη, του Ιδρυτή και Επίτιμου Προέδρου της Ελληνικής Εταιρείας Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Δημήτριος Φωτεινός, Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α.. Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Προγράμματος είναι η Δρ Φερεσίδη Καλλιόπη, Διδάκτωρ του Ε.Κ.Π.Α..

Λόγω αυξημένης ζήτησης και απαντώντας στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για ενίσχυση του επαγγελματισμού και της αξιολογικής τους ικανότητας ενόψει της επικείμενης αξιολόγησης, οι εγγραφές παρατείνονται μέχρι την 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.
Αξιοποιώντας παραδείγματα από τη σχολική πράξη, το ΜΟΝΑΔΙΚΟ εκπαιδευτικό πρόγραμμα που μπορεί πραγματικά να ενδυναμώσει την αξιολογική ικανότητα του εκπαιδευτικού και να ενισχύσει τον επαγγελματισμό του, είναι το «Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών και Αξιολόγηση» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Δείτε το σχετικό video: https://www.youtube.com/watch?v=2qJNQen_k84

Ειδικότερα, πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, που επικεντρώνεται στις σύγχρονες ανάγκες του εκπαιδευτικού για επαγγελματική ανάπτυξη και αξιοποιεί τόσο πορίσματα από την πρόσφατη εκπαιδευτική έρευνα, όσο και εμπειρίες από τη σύγχρονη διδακτική πράξη. Το πρόγραμμα ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α. αποσκοπεί στην ενίσχυση του επαγγελματισμού και των επαγγελματικών δεξιοτήτων των μάχιμων εκπαιδευτικών της τάξης, των υποψήφιων εκπαιδευτικών αλλά και των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υλοποιείται εξ αποστάσεως, έχει διάρκεια 9 μηνών (550 ώρες) και μοριοδοτείται με τα ανώτατα προβλεπόμενα: 0,5 μόριο για την κρίση στελεχών της εκπαίδευσης και δύο μόρια για τις διαδικασίες διορισμού μέσω ΑΣΕΠ.

Σημειώνεται ότι κάθε εκπαιδευόμενος/η θα παραλάβει ως δώρο από την Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Δρα Φερεσίδη Καλλιόπη το βιβλίο της, με τίτλο: Η Φρόνηση του Εκπαιδευτικού. Αξιολόγηση και Αποτελεσματική Επαγγελματική Ανάπτυξη (2021), Εκδόσεις Γρηγόρη.
Πληροφορίες και εγγραφές στην ιστοσελίδα του ΕΠ.ΑΝ.ΕΚ.Α.: https://sites.google.com/view/epaneka

Συνοπτικά οι Διδακτικές Ενότητες του Προγράμματος είναι οι εξής: Επαγγελματισμός, επαγγελματική μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Επαγγελματική ανάπτυξη: η φρόνηση του εκπαιδευτικού (Ι-ΙΙΙ) Εκπαιδευτική αξιολόγηση (Ι-ΙΙ) Αξιολόγηση μαθητή (Ι): τα τεστ ως εργαλεία αξιολόγησης Αξιολόγηση μαθητή (ΙΙ-VI): εργαλεία ποιοτικής αξιολόγησης και πρακτικές εφαρμογές Αξιολόγηση μαθητή (VII): η χρήση των νέων τεχνολογιών Αξιολόγηση μαθητή (VΙΙΙ-IX): αξιολόγηση της επίδοσης ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ηθική της αξιολόγησης (I-VI) Η αξιολόγηση και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Ι): γενικό πλαίσιο Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (ΙΙ-ΙV): τεχνικές και μέσα Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων (Ι-ΙΙ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Ι-ΙΙΙ) Αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού (Ι-ΙΙ) Ανατροφοδοτικές οδηγίες για τη συγγραφή της τελικής εργασίας Αναλυτικότερα το περιεχόμενο των Διδακτικών Ενοτήτων, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα μπορείτε να αναζητήσετε στον Οδηγό Σπουδών.