Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ΑΘΗΝΑ

με τίτλο:

“Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη και Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα”

ΕΤΗΣΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 420 ΩΡΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ: 20/03/2020

* ΕΚΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ *

Το Πρόγραμμα «Αποτελεσματική Εκπαιδευτική Πράξη και Συμβουλευτική Διαχείρισης Κρίσεων στη Σχολική Κοινότητα» έχει διάρκεια 420 ώρες και έχει γενικό σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο, που διευκολύνουν την καθημερινή παιδαγωγική πράξη καθώς και την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων στο σχολείο.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα είναι ικανοί να υιοθετήσουν σύγχρονες και καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές, να έρθουν σε επαφή και να εφαρμόσουν μια νέα θεωρία μάθησης, την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα (NDI), που βασίζεται στην αξιοποίηση της επιθυμίας των συμμετεχόντων προσώπων, προάγοντας έτσι την επικοινωνιακή διάσταση στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία.

Παράλληλα, θα είναι ικανοί να δουλεύουν με ομάδες στην τάξη τους και να διαχειρίζονται καλύτερα κάθε είδους κρίση στη σχολική μονάδα, ώστε αφενός μεν να προαχθεί η «σχέση» στην εκπαίδευση, αφετέρου δε να καταστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αντικείμενο γόνιμης, δημιουργικής και απολαυστικής διεργασίας και γενικότερα να λειτουργήσει αυτό ως πρόληψη της ψυχικής υγείας των εκπαιδευτικών και των παιδιών.

Με τη περάτωση του εκπαιδευτικού Προγράμματος, η επιτυχής παρακολούθηση των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων και η υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης, οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης στην «Αποτελεσματική εκπαιδευτική πράξη και συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα».

Το παρόν εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (μόνιμους ή αναπληρωτές, ανέργους) όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και σε Διευθυντές σχολικών μονάδων.

Οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι του Προγράμματος αφορούν τις παρακάτω γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών ώστε:

 • Να γνωρίσουν, και να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στην τάξη τους τις αρχές της θεωρίας μάθησης NDI που επικεντρώνεται στην επιθυμία του παιδιού, σέβεται την ελευθερία και τις επιλογές του.
 • Να εφαρμόσουν στην τάξη τους εκπαιδευτικές πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Να εξοικειωθούν, με βιωματικό τρόπο, με τη «διεργασία ομάδας» τους ρόλους που αναδύονται και τις λειτουργίες της, ώστε να μπορούν να την εντάξουν αποτελεσματικά στο σχολικό τους πλαίσιο.
 • Να επανεκτιμήσουν τη σημασία της σχέσης στην εκπαιδευτική διαδικασία και να την θέσουν ως προτεραιότητα στο σχολικό πλαίσιο.
 • Να καλλιεργήσουν υγιείς και δυνατές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ παιδιών, μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών, μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.
 • Να υιοθετήσουν τρόπους ενεργητικής ακρόασης και συνοδείας των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.
 • Να αποκτήσουν στάσεις, συμπεριφορές, μεθόδους και τεχνικές που προάγουν την επικοινωνία, ευνοούν το συναισθηματικό κλίμα και καθιστούν αποτελεσματική την παιδαγωγική πράξη.
 • Να εξοικειωθούν με τις αρχές διαχείρισης κρίσεων μέσω της ανάλυσης και μελέτης περιπτώσεων στα βιωματικά εργαστήρια του Προγράμματος.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες διαχείρισης των κρίσεων που δημιουργούνται καθημερινά στη σχολική κοινότητα, με τη συνδρομή της διαρκούς ανατροφοδότησης της πρακτικής τους άσκησης από τον επιμορφωτή σύμβουλο του Προγράμματος.
 • Να μάθουν να αναλύουν και να κατανοούν συμπεριφορές ώστε να αντιδρούν με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο αξιοποιώντας τις κρίσεις για το κοινό καλό.
 • Να διαχειρίζονται τις μαθησιακές δυσκολίες και τις δύσκολες συμπεριφορές των παιδιών, αλλά και τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ίδιων, που προκύπτουν λόγω αυτών των δυσκολιών των παιδιών.
 • Να επικοινωνούν λειτουργικά με συναδέλφους και γονείς είτε πρόκειται για συνεργασία, είτε για ενημέρωση.
 • Να απαριθμούν τους παράγοντες που διευκολύνουν ή εμποδίζουν την επικοινωνία και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε αυτή να ευνοείται κατά τη διάρκεια των μαθησιακών δραστηριοτήτων αλλά και γενικότερα στο σχολικό πλαίσιο.
 • Οι καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις στο σχολείο, να γίνουν αφορμή για άνθιση, ανάπτυξή και ανάδειξη του προσώπου των ίδιων των εκπαιδευτικών, και των παιδιών της τάξης τους.
 • Να βελτιώνουν καθημερινά την αυτογνωσία τους, και να είναι ικανοί να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Το παρόν πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας συγκεκριμένα οι κατέχοντες τη βεβαίωση παρακολούθησης απολαμβάνουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
α) Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ (νόμος 4589 / 2019) : Μόνιμοι ή Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
β) Οι υποψήφιοι για τη διαδικασία επιλογής : Διευθυντών και Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες.
γ) Οι υποψήφιοι για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής: Στελεχών Εκπαίδευσης ( νόμος 4547/ 2018) μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες.

Χρονοδιάγραμμα Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 420 ώρες, οι οποίες κατανέμονται από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι το Νοέμβριο του 2020 ως εξής:

 • 180 ώρες εκπαίδευσης εξ αποστάσεως για μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • 80 ώρες διά ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων που περιλαμβάνουν διαλέξεις, βιωματικά εργαστήρια και εποπτείες (Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στον επισυναπτόμενο ενημερωτικό οδηγό)

Έναρξη Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2020

Λήξη Επιμόρφωσης: Νοέμβριος 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε είτε την ιστοσελίδα μας ΕΔΩ

ή να μας ακολουθείτε μέσω social media ” src=”blob:https://www.filologikos-istotopos.gr/d55868f2-dbb9-43e8-af92-dfc259813b1b” alt=”cid:[email protected]″ border=”0″ class=”Apple-web-attachment Singleton” style=”width: 0.197in; height: 0.187in; opacity: 1;”> Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ή να επικοινωνήσετε με την εκπαιδεύτρια-σύμβουλο του Προγράμματος κ. Κ. Ντινοπούλου:

Θα παρακαλούσαμε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κοινοποιηθεί το παρόν στα σχολεία της αρμοδιότητά σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.: 24210 06366-67

Fax.: 24210 06487

E-mail: [email protected]

Website: www.learning.uth.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.