Εκπαίδευση Παιδιών με Σύνδρομο Down και με Ελαφριά ή Μέτρια Νοητική Αναπηρία στο Σχολείο για Όλους

Εκπαίδευση Παιδιών με Σύνδρομο Down και με Ελαφριά ή Μέτρια Νοητική Αναπηρία στο Σχολείο για Όλους

Επιστημονικό Σεμινάριο
Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα εκπαίδευσης μαθητών, με σύνδρομο Down καθώς και με τη διάγνωση της ελαφριάς ή μέτριας Νοητικής Αναπηρίας (Ν.Α.), που φοιτούν σε γενικό σχολείο, δηλαδή σε ένα «Σχολείο για Όλους». Στην Ελλάδα, περίπου το 18% των μαθητών με αναπηρίες που βρίσκονται στις γενικές τάξεις, είναι με Νοητική Αναπηρία και σύνδρομο Down.Τα παιδιά με τα παραπάνω είδη διαγνώσεων – σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα- μπορούν και ενδείκνυται να φοιτούν στη γενική εκπαίδευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική ένταξη αυτών των παιδιών είναι η ύπαρξη υποστηρικτικής βοήθειας, καθώς και ο σχεδιασμός ειδικού αναλυτικού προγράμματος που θα λαμβάνει υπόψη τόσο τα ατομικά χαρακτηριστικά όσο και τις μαθησιακές ιδιαιτερότητές τους.

Σκοπός Επιμόρφωσης
Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης, είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση μαθητών με Νοητική Αναπηρία και σύνδρομο Down, που βρίσκονται σε γενικά σχολεία. Βέβαια, παρά τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις, η πλήρης φοίτηση αυτών των παιδιών όπως και άλλων μαθητών με άλλου είδους διαγνώσεις στις γενικές τάξεις δεν είναι απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες. Ειδικότερα, ο συμμετέχων στο σεμινάριο θα αποκτήσει γνώσεις και τεχνικές για την βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικoσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών με Down και με Νοητική Αναπηρία. Ενδεικτικά, οι μαθητές με τους παραπάνω τύπους διαγνώσεων, διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τη φοίτησή τους σε τμήματα γενικής εκπαίδευσης, όπως για παράδειγμα, παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα στην ανάγνωση και στη γραφή, στις γνωστικές λειτουργίες και στις μεταγνωστικές δεξιότητες. Επίσης, η τοποθέτηση ενός μαθητή με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση δεν του εξασφαλίζει αυτόματα και την κοινωνική συμμετοχή του στο περιβάλλον που βρίσκεται. Το παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολίες από τις περιορισμένες φιλίες και από την έλλειψη αποδοχής από τους συμμαθητές του. Στο παρόν σεμινάριο, θα αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα και θα δοθούν οδηγίες και πρακτικές για το περιορισμό των παραπάνω δυσκολιών που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των διαγνώσεων αυτών των παιδιών, με σκοπό την αρτιότερη και αποδοτικότερη φοίτησή τους σε ένα «Σχολείο για Όλους».

Μαθησιακοί Στόχοι
Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι επιμορφούμενοι προσδοκάται:

α. Να κατέχουν το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για το σύνδρομο Down και τη Νοητική Αναπηρία.
β. Να προβαίνουν στο σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας προσαρμοσμένου στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, ανάγκες των παιδιών με τις παραπάνω διαγνώσεις
γ. Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τεχνικές / πρακτικές για την ανάπτυξη κοινωνικών, ακαδημαϊκών και συναισθηματικών δεξιοτήτων μαθητών με Σύνδρομο Down και με Ν.Α. που βρίσκονται στο γενικό σχολείο / στο «Σχολείο για Όλους».

Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής που φοιτούν στις τάξεις τους μαθητές με σύνδρομο Down και με Νοητική Αναπηρία. Επίσης και σε φοιτητές που προσδοκούν να εργαστούν στο χώρο της εκπαίδευσης και θέλουν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν παιδιά με τα παραπάνω είδη διαγνώσεων. Παράλληλα, το σεμινάριο αφορά και ειδικούς επαγγελματίες (π.χ ψυχολόγους, εργο-λογοθεραπευτές κ.ά) οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση αυτών των παιδιών. Επιπρόσθετα, η επιμόρφωση απευθύνεται και σε γονείς παιδιών με σύνδρομο Down και με Νοητική Αναπηρία, ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους εντός της γενικής εκπαίδευσης, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα e-employ.g

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.