Δι- ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δι- ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Δι- ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθ. 388/23-07-2018 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π, προσφέρει τα ακόλουθα 2 Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αριθμό θέσεων ανά Πρόγραμμα Σπουδών, ως ακολούθως:

Δι-ιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  1. Επιστήμες της Αγωγής: ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου – (ΕΑΓ),  600 θέσεις 300  θέσεις με έναρξη φοίτησης  στο χειμερινό και 300 θέσεις με έναρξη φοίτησης στο εαρινό εξάμηνο.
  2. Δημιουργική Γραφή – (ΔΓΡ) 250 θέσεις με έναρξη φοίτησης στο χειμερινό εξάμηνο

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.


Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος