Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποβολή αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2018

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Υποβολή αιτήσεων μέχρι 21 Ιουνίου 2018

Η Εκπαίδευση αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό και ιδιαίτερα νευραλγικό τομέα κάθε κοινωνίας. Είναι, λοιπόν,  ουσιώδες για τη σωστή λειτουργία της να στελεχώνεται από άτομα με γνώσεις, ικανότητες και προσόντα. Αν ενδιαφέρεστε και επιθυμείτε να εμπλουτίσετε, διευρύνετε και επικαιροποιήσετε τις γνώσεις σας σε πεδία που αφορούν στην Εκπαίδευση, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι υπάρχει ένα δημόσιοπανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου που προσφέρει αυτήν τη δυνατότητα, μέσω τωνεξ αποστάσεως σπουδών του : το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο δέχεταιαιτήσεις για διεκδίκηση θέσης στα Προγράμματα Σπουδών του, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, μέχρι τις 21 Ιουνίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στο www.ouc.ac.cy.

 

Συναφή Προγράμματα Σπουδών:

 

Προπτυχιακό επίπεδο:

Φιλολογία,

– Ιστορία – Αρχαιολογία – Τέχνη,

– Γενική κατεύθυνση.

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο (επιπέδου μάστερ)

–      Εκπαιδευτική Ηγεσία και Πολιτική,

–      Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη,

–      Ειδική Εκπαίδευση,

–      Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση,

–      Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας.

 Επιβίωση του αρχαίου δράματος,

 Θεατρική αγωγή,

 Υποκριτική και σκηνοθεσία

 

Για περισσότερες πληροφορίες και πιο αναλυτική ενημέρωση, για όλα τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών μας, επισκεφτείτε τον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο : http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme.

 

Υψηλό επίπεδο σπουδών, καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης, εγνωσμένου κύρους Ακαδημαϊκό Προσωπικό, συνεπής διοικητική υποστήριξη, εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), προσιτά δίδακτρα, αριθμός υποτροφιών, έκπτωση 10% και «ανοικτός» αριθμός προσφερόμενων θέσεων, συνθέτουν μόνο μερικούς από τους λόγους επιλογής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για τη φοίτησή σας.

 

Για οποιεσδήποτε επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : admissions@ouc.ac.cy

 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος