Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)

Κατεβάστε το αρχείο: Επαναληπτικές ασκήσεις (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα)

1.Σε ποια πτώση βρίσκονται τα παρακάτω ουσιαστικά;

Ουσιαστικό Πτώση
τούς ἀθλητάς
τόν τεχνίτην
αἱ θύελλαι
τῆς γλώσσης
ταῖς χώραις
τοῦ μανδύου
τάς οἱκίας
τῷ κριτῇ

2.Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

 • τήν κραυγήν :
 • τῷ πωλητῇ :
 • ὦ δικασταί :
 • τάς πολιτείας :
 • τῶν ποιητῶν :
 • τῶν ῥιζῶν :
 • τῶν θυελλῶν: 

3.Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην πτώση που ζητείται.

 • ἡ νίκη (αιτιατική πληθυντικού):
 • ὁ κοχλίας (ονομαστική πληθυντικού):
 • ὁ ἀθλητής (αιτιατική ενικού):
 • ἡ τρίαινα (γενική ενικού):
 • ἡ πεῖνα (δοτική ενικού):
 • ἡ θάλασσα (γενική ενικού):

4.Να γράψετε τα τρία γένη των παρακάτω επιθέτων:

Αρσενικό Θηλυκό Ουδέτερο
ὁ σφοδρός
ὁ δίκαιος
τό σοφόν
ὁ πτωχός
τόν ἔνδοξον
οἱ πιστοί
τῶν τολμηρῶν

5.Να μεταφέρετε τα ρήματα από τον ενεστώτα στον μέλλοντα χωρίς να αλλάξετε το πρόσωπο.

 • παιδεύω ………………………………………..
 • κελεύεις ………………………………………..
 • φυλάττομεν ………………………………………..
 • κρύπτουσι ………………………………………..
 • ῥίπτεις ………………………………………..

6.Να μεταφέρετε τα ρήματα από τον ενεστώτα στον μέλλοντα.

 • φονεύσω ………………………………………..
 • θύσει ………………………………………..
 • βλάψετε ………………………………………..
 • χορεύσομεν ………………………………………..
 • ἀγορεύσουσι ………………………………………..

 

7.Να μεταφέρετε τα ρήματα από τον ενεστώτα στον παρατατικό.

 • ἁλιεύω ………………………………………..
 • θηρεύω ………………………………………..
 • κινδυνεύεις ………………………………………..
 • ονομάζετε ………………………………………..
 • ἁρπάζουσιν ………………………………………..
 • θύετε ………………………………………..
 • καλύπτεις ………………………………………..
 1. Να κλίνετε τα ρήματα γράφω και πράττω σε παρατατικό και αόριστο.
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».