Προσομοίωση  της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς  της  Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – ΚΥΚΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, μετά από πρωτοβουλία των  ambassadors TEACHERS4EUROPE Αθηνάς Γκινούδη και Μαρίας Δρακάκη σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτών-I.R.T.E.A.   Συνδιοργανωτές  είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Europe Direct  ενώ η δράση υποστηρίζεται και από  το  Δήμο Ηρακλείου.

Η προσομοίωση αποτελεί ένα άκρως καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα «παιχνίδι ρόλων» βασιζόμενο στη μη τυπική μάθηση, ένα debate που λαμβάνει χώρα μεταξύ των συμμετεχόντων, με στόχο την εξοικείωσή τους με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την εμβάθυνσή τους στην επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες. Θα υλοποιηθεί από το ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A  το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 και ώρες 10:00-15:00, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στο κτήριο της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης .

Μέσα από τη συμμετοχή τους οι εκπαιδευτικοί γίνονται Ευρωβουλευτές, αναπτύσσουν δεξιότητες, εμβαθύνουν τη γνώση τους στη θεματική που επιλέγεται,  ενώ παράλληλα μαθαίνουν την αξία της χρήσης διαδραστικών εργαλείων με στόχο να τις αξιοποιήσουν οι ίδιοι στα πλαίσια της διδασκαλίας των σχολικών μαθημάτων.

Το θέμα που θα συζητηθεί στο πλαίσιο της προσομοίωσης είναι  «Η ενίσχυση των πολιτικών της ΕΕ που συνδέονται με τον πολιτισμό για τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς».  Οι διαστάσεις του θέματος που θα συζητηθούν, θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Τις βασικές πολιτικές της ΕΕ που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά
  • Τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής
  • Την οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη
  • Την κοινωνική συνοχή και σχετικές πολιτικές με την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη
  • Την εκπαίδευση στη διάσταση της δια βίου μάθησης

Η ευρωπαϊκή εκπαιδευτική δράση TEACHERS4EUROPE υλοποιείται σε εθνικό επίπεδο  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας (ERDIC )του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το δίκτυο  T4E περιλαμβάνει περισσότερους από 1000 ενεργούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από όλη τη χώρα οι οποίο, μέσω των πρεσβευτών της  δράσης ανά περιφερειακές ενότητες,  υλοποιούν σχέδια εργασίας με θέματα που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έκανε το 2011 ένα δυναμικό ξεκίνημα στην προσπάθεια ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση με την πρωτοβουλία του κ. Αργύρη Περουλάκη ο οποίος υπηρετούσε τότε ως αναπληρωτής Επικεφαλής στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα έως τον Σεπτέμβριο του 2017. Ο στόχος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe”  που αποτελεί  αποκλειστικά εθνική πρωτοβουλία, είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Ο απώτερος σκοπός είναι η συνεισφορά στη διαμόρφωση των ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο.

Αξίζει  να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. έχει μια μακρόχρονη εμπειρία του στην υλοποίηση προσομοιώσεων των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Με την παρούσα  συνεργασία με το Δίκτυο Teachers4Europe  το Ινστιτούτο αναπτύσσει περαιτέρω το πλαίσιο δράσης του με την πραγματοποίηση προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .

Για την προσομοίωση της Ολομέλειας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκδήλωσε ενδιαφέρον και  δήλωσε συμμετοχή ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών του δικτύου Teachers4Europe από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση . Επιλέχθηκαν οι 30 πρώτοι με βάση τη σειρά προτεραιότητας ως προς τη δήλωση,  ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ομάδες παρακολούθησης που έχουν διαμορφωθεί προκειμένου το εγχείρημα της προσομοίωσης  να έχει παιδαγωγικές προεκτάσεις και οφέλη συνδεσιμότητας και με άλλους φορείς και συλλογικότητες.

 Οι  ομάδες παρακολούθησης έχουν αναλάβει  συγκεκριμένη αποστολή  με απαντήσεις σε προσδιορισμένα θέματα επί της διαδικασίας και των θεματικών αξόνων της προσομοίωσης  τα οποία  θα αναδείξουν μέσω των  συντονιστών τους. Δεσμεύονται  να παρουσιάσουν τα πορίσματα τους στο τελικό διήμερο ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ που θα σφραγίσει τη φετινή σχολική  χρονιά.

Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν συνδέονται με το δίκτυο αλλά και με το θέμα της προσομοίωσης και  απαρτίζονται από μαθητές , εκπαιδευτικούς , εκπροσώπους οργανισμών εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  επιστήμονες, καλλιτέχνες , εθελοντές. ( European School Radio. Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Erasmus+, E-twinning,  Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Ελληνικό  Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας, Ομάδα Εθελοντών Παιδείας Δήμου Ηρακλείου )

Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Κρήτης και συγκεκριμένα τον Αντιπεριφερειάρχη Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων κ. Αλεξάκη Γιώργο  για την πολύτιμη βοήθεια και συνεχή υποστήριξη. Χωρίς την εμπιστοσύνη και την συνεργασία του θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση του φιλόδοξου εγχειρήματος  ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ TEACHERS4EUROPE, Κύκλος Ευρωπαϊκού Διαλόγου στην Ανατολική Κρήτη το σχολικό έτος 2017-2018 με κομβικό γεγονός την προσομοίωση που επιχειρείται για πρώτη φορά στην χώρα μας με πρωταγωνιστές εκπαιδευτικούς και από τις δύο βαθμίδες.. Ευχαριστούμε πολύ τους συνεργάτες Βασιλική Μαδούλκα και Νίκο Μωραϊτάκη από το Europe Direct Κρήτης για τη συστηματική και ανεκτίμητη στήριξη και συνεργασία.

Ευχαριστούμε πολύ επίσης το Δήμο Ηρακλείου  για την βοήθεια του στις παρεμβάσεις ΜΕΡΕΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   και ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Καινοτομίας κ. Βλαχάκη Γιώργο και τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού κ. Gian Andrea Paolo Garancini που πίστεψαν στο θεσμό και υποστηρίζουν αδιάλειπτα τη δράση Τ4Ε.

Και φυσικά ευχαριστούμε ιδιαίτερα το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων – I.R.T.E.A. για την συνεργασία  και την υλοποίηση καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς και επιστημονικούς φορείς της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης TEACHERS4EUROPE για την συνεχή εποπτεία και την επιστημονική καθοδήγηση.

Θερμές ευχαριστίες τέλος στον Πρόεδρο της Ένωσης Επιχειρηματιών Ενοικιαζομένων Διαμερισμάτων ν. Ηρακλείου «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» κ. Γιώργο Χριστοδουλάκη καθώς και σε όλους όσοι θα συμμετάσχουν, θα παρακολουθήσουν  και θα συμβάλλουν μέσα από τον ρόλο τους  στους στόχους  και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση  του εγχειρήματος στην σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Οι Ambassadors της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Δράσης  Teachers4Europe για την Ανατολική Κρήτη:

ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΕΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΑΚΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 6ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.