Το Τμήμα Φιλολογίας της Σχολής Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με απόφαση της υπ’ αριθμ. Συνεδρίας:

692/12-12-2017 της Συνέλευσής του, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, θα προσλάβει έναν Πανεπιστημιακό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος εαρινού εξαμήνου (8ου εξαμήνου – 3 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα) του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

«Λογοτεχνία και Ιστορία στην περίοδο της μεταπολίτευσης»

Η σύμβαση για τη διδασκαλία του ανωτέρω μαθήματος είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα ενός εξαμήνου ή ενός ακαδημαϊκού έτους. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρα- τείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απα- σχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι κάτοχοι διδακτορικού σε σχετικό αντικείμενο και β) να έχουν Πτυχίο Φιλο-λογίας ή συναφούς αντικειμένου. Διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο θα συνεκτιμηθεί.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν είτε ταχυδρομικά είτε στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως 23-02-2018:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Αντίγραφο διδακτορικού, αντίγραφο πτυχίου και αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών. (Τίτλοι ΑΕΙ τουεξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ)
  3. Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα εργασιών (σε ηλεκτρονική μορφή)
  4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).
  5. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρο 29 του ν. 4009/2011).
  6. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή σε άλλα ΑΕΙ (επιστημονικός /εργαστηριακός συνεργάτης) ή Πανεπιστήμια (ΠΔ 407/80) και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει τη θέση. Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.

Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους σε όλες τις προκηρυσσόμενες θέ-σεις. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος, όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, και τις διαθέσιμες πιστώσεις.

Η αμοιβή για την απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα και άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλανή από αυτές κατά την διάρκεια της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.uoi.gr) και από τη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 2651007475, email: [email protected]).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καθηγήτρια Ελένη Χουλιαρά-Ράιου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.