7ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης και Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης και Μάθησης

Το 7ο Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευσης και Μάθησης θα πραγματοποιηθεί από 18 έως και 20 Ιουλίου 2018, στο Πανεπιστήμιο Paris Diderot, Γαλλία.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ιστοσελίδα http://oneducationandlearning.com/congress/call-for-papers/

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος