Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση»

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» διάρκειας 200 ωρών.

Σχετικό αρχείο

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος