2ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Συμπόσιο στην Κλασική Πρόσληψη

2ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Συμπόσιο στην Κλασική Πρόσληψη

Η Jocasta Classical Reception Greece (http://jocasta.upatras.gr/) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το 2ο Ετήσιο Μεταπτυχιακό Συμπόσιο στην Κλασική Πρόσληψη, το οποίο θα πραγματοποιηθεί λόγω σχετικού αιτήματος μεταπτυχιακών φοιτητών της Ελλάδας και του εξωτερικού στις 17-18-19 Μαρτίου 2018 στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Oι περιλήψεις πρέπει να είναι συνταγμένες στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, να μην υπερβαίνουν τις 250 λέξεις και να αποσταλούν στη διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Οργανωτική επιτροπή

Σταμάτια Ανδρωνά, Ευσταθία Αθανασοπούλου, Kelly Bilz, Δημήτρης Χείλάρης, Νίκος Φραγκόπουλος, Φαίη Παπαδημητρίου, Ελεάννα Πομώνη, Jericha Tumblin.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος