Τοποθέτηση διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

Τοποθέτηση διευθυντών/-ντριών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος