Τοποθέτηση Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου

Τοποθέτηση Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου

Τοποθέτηση Διευθυντών για την κάλυψη κενών θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν υποψηφιότητες.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος