Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Λυκείου:Μαζοποίηση-τρομοκρατία(Κριτήριο αξιολόγησης)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Λυκείου:Μαζοποίηση-τρομοκρατία(Κριτήριο αξιολόγησης)

Νεοελληνική Γλώσσα Γ´ Λυκείου:Μαζοποίηση-τρομοκρατία(Κριτήριο αξιολόγησης)

 Κατεβάστε το αρχείο: Μαζοποίηση-τρομοκρατία (Κριτήριο αξιολόγησης)

Μαρία Βασιλάκη
Η Μαρία Βασιλάκη είναι φιλόλογος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2004. Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, έχοντας παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία της πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης. Από το 2004 εργάζεται ως φιλόλογος, έχοντας υπηρετήσει τόσο σε Λύκεια (Γενικά και Εσπερινά), όσο και στη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Από το 2013 ζει στη Σητεία και ιδιωτεύει ούσα ιδιοκτήτρια των Φιλολογικών Μαθημάτων ΜΒ.

Η Μαρία Βασιλάκη είναι φιλόλογος. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2004. Κατέχει μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, έχοντας παρακολουθήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία της πλατωνικής και αριστοτελικής σκέψης. Από το 2004 εργάζεται ως φιλόλογος, έχοντας υπηρετήσει τόσο σε Λύκεια (Γενικά και Εσπερινά), όσο και στη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Από το 2013 ζει στη Σητεία και ιδιωτεύει ούσα ιδιοκτήτρια των Φιλολογικών Μαθημάτων ΜΒ.