Επιμόρφωση

Απρ
14

Εσπε­ρίδα για την Πο­λι­τι­στική Κλη­ρο­νο­μιά

Η Πα­νελ­λή­νια Παι­δα­γω­γική Εται­ρεία Δ/θμιας Εκπ/σης (ΠΑ­ΠΕΔΕ) σε συ­νερ­γα­σία με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας σας προ­σκα­λούν σε Εσπε­ρίδα Επι­μορ­φω­τι­κού χα­ρα­κτήρα που αφορά σε εκ­παι­δευ­τι­κούς όλων των ει­δι­κο­τή­των και κυ­ρίως όσους ανα­λαμ­βά­νουν:

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ενημέρωση
Περισσότερα
Απρ
13

Σεμινάριο: Η διαφήμιση, ο κειμενογράφος και η γλωσσική επιμέλεια

Η διαφήμιση, ο κειμενογράφος και η γλωσσική επιμέλεια. Ή, αλλιώς, η μεταφορική, ο βαστάζος και η άρρωστη…
Μην τσιμπάτε, περί αυτοδιαφήμισης πρόκειται· η επιμέλεια είναι απλώς το οδοντικό νήμα.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Απρ
13

«Η επίθεση κατά της ελληνικότητας στην Παιδεία : Προγράμματα και διδακτικά βιβλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Η πρόσκληση της ημερίδας που διοργανώνει η Ελληνική Γλωσσική Κληρονομιά με θέμα : «Η επίθεση κατά της ελληνικότητας στην Παιδεία : Προγράμματα και διδακτικά βιβλία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», το Σάββατο 16 Απριλίου 2016. Ώρα ενάρξεως 09.00 στο Πολεμικό Μουσείο (Βασ. Σοφίας και Ριζάρη, Αθήνα).

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Απρ
12

Πανελλήνιο Συνέδριο, για τον Παιδαγωγό του σήμερα

Στόχοι του Συνεδρίου

Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων
Η ανταλλαγή εμπειρίας και γνώσης από μάχιμους εκπαιδευτικούς
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός εκπαιδευτικός διάλογος.

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Απρ
10

Διαλέξη: «Μιχαήλ Μητσάκης, κριτικός της λογοτεχνίας»

9η Εκδήλωση του Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας 2015-2016

«Μιχαήλ Μητσάκης, κριτικός της λογοτεχνίας».

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα
Απρ
10

Πρακτικά Ημερίδας: «Ουσία, Δομή και Υπόστασις του Κόσμου κατά την Προσωκρατική Φιλοσοφία»

Οργάνωση: Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Kεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, 29/4/2014 ISBN: 978-960-93-7927-4
Φασὶ δ’ οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ σωφροσύνην καὶ δικαιότητα καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν». (Πλάτωνος, Γοργίας, 507 e – 508 a)

Από Μανόλης Μαυρακάκης | Ανακοινώσεις . Ενημέρωση
Περισσότερα