Το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων

0
557

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

 

 

Παρότι βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μία ακόμη εκκρεμότητα που αφορά εκείνους τους υποψηφίους που δεν κατάφεραν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου και έχουν δηλώσει συμμετοχή για τις επαναληπτικές του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Για το λόγο αυτό σήμερα και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα δούμε αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις παρουσιάζοντας το αναλυτικό τους πρόγραμμα.

 

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων για τα μαθήματα τόσο στα ΓΕΛ όσο και στα ΕΠΑΛ, των ειδικών και μουσικών μαθημάτων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) καθώς και της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων των επαναληπτικών εξετάσεων για τα ΤΕΦΑΑ.

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων για τα ΓΕΛ

 

Όσον αφορά το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ έτους 2022 πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας που αφορά όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτως ομάδας προσανατολισμού. Στη συνέχεια, το Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022 τη σκυτάλη θα πάρουν τα «Αρχαία Ελληνικά» για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών, τα «Μαθηματικά» για εκείνους τόσο των θετικών όσο και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, ενώ οι εκείνοι των σπουδών υγείας θα εξεταστούν στη «Βιολογία».

 

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 σειρά παίρνουν τα «Λατινικά» για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών, η «Χημεία» για εκείνους τόσο των θετικών όσο και των σπουδών υγείας και η «Πληροφορική» για τους υποψήφιους των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Τέλος, την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 η αυλαία πέφτει με την «Ιστορία» για τους υποψηφίους των ανθρωπιστικών σπουδών, τη «Φυσική» για εκείνους τόσο των θετικών όσο και των σπουδών υγείας και την «Οικονομία» για τους υποψηφίους των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής.

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ. Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται τριάντα λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ενώ η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις ώρες. Επιπλέον, οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, όπως τονίζεται, συμμετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων. Σε κάθε περίπτωση εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέματα με τους υποψηφίους των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυτούς θέσεις.

 

Το πρόγραμμα μαθημάτων

για τα ΕΠΑΛ

 

Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, η αρχή θα γίνει το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022 με όλους τους υποψηφίους να εξετάζονται στο μάθημα «Νέα Ελληνικά». Έπειτα, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 τη σκυτάλη παίρνουν τα «Μαθηματικά». Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα μαθήματα «Ανατομία – Φυσιολογία ΙΙ», «Αρχές Βιολογικής Γεωργίας», «Προγραμματισμός Υπολογιστών» καθώς και τις «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II (ΜΕΚ ΙΙ)». Στη συνέχεια την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση στα μαθήματα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)», «Στοιχεία Μηχανών», «Ηλεκτρικές Μηχανές» και «Δίκτυα Υπολογιστών».

 

Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 η συνέχεια δίνεται με τα μαθήματα «Υγιεινή», «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις» και «Οικοδομική». Η αυλαία πέφτει την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 με τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ)», «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», «Ηλεκτροτεχνία 2» και «Ψηφιακά Συστήματα».

 

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται για όλα τα μαθήματα η 16.00 μ.μ., ενώ η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται τριάντα λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο», για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις ώρες.

 

Το πρόγραμμα για τα ειδικά

και μουσικά μαθήματα

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

 

Σχετικά με το πρόγραμμα των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για εισαγωγή των υποψηφίων σε τμήματα και σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε αυτά, η αρχή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 με το μάθημα «Αγγλικά». Την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 ακολουθούν τα «Γαλλικά» και η «Αρμονία», ενώ την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 ο «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων». Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», ενώ τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 στη «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία». Στη συνέχεια ακολουθούν την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 το «Ελεύθερο Σχέδιο, την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 το «Γραμμικό Σχέδιο», την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 τα «Γερμανικά» και τέλος την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 η αυλαία πέφτει με τα «Ιταλικά» και τα «Ισπανικά».

 

Η προσέλευση των υποψηφίων στις αίθουσες εξέτασης γίνεται τριάντα λεπτά τουλάχιστον πριν από την έναρξη των εξετάσεων, ενώ η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών και της «Αρμονίας» είναι τρεις ώρες, των «Σχεδίων» (Ελεύθερο και Γραμμικό) έξι ώρες και του ειδικού μαθήματος «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων» περίπου είκοσι λεπτά. Για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί δύο με έξι λεπτά για κάθε υποψήφιο, ενώ για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», η εξέταση στο αντικείμενο της «Μουσικής Αντίληψης» έχει διάρκεια τριάντα λεπτών, ενώ η εξέταση στο αντικείμενο της «Μουσικής Γνώσης» έχει διάρκεια δύο ωρών.

 

Οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ

 

Τέλος, σκόπιμο κρίνεται να αναφερθεί ότι ως προθεσμία διεξαγωγής επαναληπτικής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023 ορίστηκε το διάστημα από την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.