13ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Νεοελληνικές Σπουδές του Παν/μίου Πρίνστον

13ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Νεοελληνικές Σπουδές του Παν/μίου Πρίνστον

13ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Νεοελληνικές Σπουδές του Παν/μίου Πρίνστον

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Πρίνστον διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών στις Νεοελληνικές Σπουδές. Προσκαλεί να υποβάλουν συμμετοχή υποψήφιοι διδάκτορες από οποιοδήποτε ίδρυμα, οι οποίοι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο του διδακτορικού τους. Φέτος το συνέδριο θα λάβει χώρα διαδικτυακά, με μια πιθανότητα φυσικής παρουσίας στο παράρτημα του κέντρου στο Παγκράτι για όσους συμμετέχοντες θα βρίσκονται στην Αθήνα. Η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων/προτάσεων είναι στις 12/02/2021 και το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 07/05/2021.

Δείτε την πρόσκληση στο https://hellenic.princeton.edu/opportunities/call-papers-thirteenth-annual-international-graduate-student-conference-modern-greek

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».