Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση» & «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο»

Επιμορφωτικά Προγράμματα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση» & «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο»

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά Προγράμματα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση»

& «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο».

Το Πρόγραμμα «Ηγεσία στην Εκπαίδευση» αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση σε θέματα εκπαιδευτικής ηγεσίας και διοίκησης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται στην κατανόηση σύγχρονων θεωριών για την οργανωτική συμπεριφορά και την εκπαιδευτική ηγεσία.

Το Πρόγραμμα «Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο» αποσκοπεί στην επιμόρφωση σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε σχέση με την κοινωνική ένταξη ευάλωτων και επισφαλών ομάδων καθώς και την διευκόλυνση της πρόσβασης μαθητών και μαθητριών που συναντούν ποικίλα προβλήματα κοινωνικά, πολιτισμικά, μαθησιακά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα προγράμματα είναι ετήσιας διάρκειας και διάρκειας 420 ωρών και οι διδασκαλίες υλοποιούνται με μικτό τρόπο εκπαίδευσης (2 προαιρετικές δια ζώσης συναντήσεις, 7 Τηλεδιάσκεψεις και 19 ασύγχρονες διδασκαλίες).

Απευθύνεται: Σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και όσους πληρούν τα προσόντα διορισμού στην δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση (σε όλες τις βαθμίδες) καθώς και σε τομείς του ευρύτερου δημόσιου ή και ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν την επιμόρφωσή τους.

Στο πρόγραμμα, διδάσκουν διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές της ημεδαπής και αλλοδαπής, με εξειδίκευση στα παραπάνω αντικείμενα.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο του 2020 και θα ολοκληρωθούν τον Μάϊο του 2020.

Το Πρόγραμμα θα οδηγεί στη λήψη Πιστοποιητικού Παρακολούθησης, από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας τους Ευρωπαϊκούς Βαθμούς ECVET.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα, θα έχουν την δυνατότητα, να συμμετέχουν (με ή χωρίς εισήγηση) σε συνέδριο που θα υλοποιηθεί την Άνοιξη του 2021, με θέμα: «Η Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα. Προκλήσεις και Προοπτικές». Η συμμετοχή προσφέρεται δωρεάν. Τέλος, δύναται να γίνει δημοσίευση της εισήγησης σε επιστημονικό περιοδικό.

Για την επιλογή των υποψηφίων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα

www.ekpaideusi.org .
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο email

[email protected] ή/και στο τηλέφωνο 2831077641.

Εγγραφές: από 29/06/2020 έως 23/08/2020

Την οικονομική διαχείριση του Προγράμματος έχει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κόστος συμμετοχής για κάθε ενδιαφερόμενο/η είναι 490€, το οποίο καταβάλλεται σε τρείς (3) δόσεις, με δυνατότητα έκπτωσης σε ειδικές κατηγορίες.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».