Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση για το μάθημα των Λατινικών στο Λύκειο

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση για το μάθημα των Λατινικών στο Λύκειο

Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ: Ανακοίνωση για το μάθημα των Λατινικών στο Λύκειο

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καττοδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών χαιρετίζει την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να επαναφέρει τη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών στο Λύκειο και να το αποκαταστήσει ως πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών της Ομάδας Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Επιστημών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η επαναφορά του μαθήματος αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για την εξάλειψη των όποιων διαπιστωμένων αδυναμιών και προβλημάτων στη μέχρι πρότινος διδασκαλία του και για την ανανέωσή της με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων. Είναι βέβαιο ότι η ποιοτικά αναβαθμισμένη διδασκαλία του μαθήματος των Λατινικών θα ενισχύσει την απαραίτητη αρχαιογνωσία των μαθητών και μαθητριών της χώρας μας, θα συμβάλει στην ανάσχεση της υποβάθμισης των σπουδών τους και θα ανανεώσει τους δεσμούς τους με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, του οποίου ο ρωμαϊκός πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα, με διαρκή και διαχρονική επίδραση.

Ο Κοσμήτωρ
Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

 

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγήτρια Ρέα Δελβερούδη

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγήτρια Αικατερίνα Μητραλέξη

Θεατρικών Σπουδών, Καθηγήτρια Χρυσόθεμις Βασιλάκου

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας

Μουσικών Σπουδών, Αν. Καθηγήτρια Αναστασία Γεωργάκη

Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Καθηγητής Γεώργιος Πασιάς

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας & Σλαβικών Σπουδών, Αν. Καθηγήτρια Όλγα Αλεξανδροπούλου

Φιλολογίας, Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Φιλοσοφίας, Αν. Καθηγήτρια Ευγενία Νικολαΐδου- Κυριανίδου

Ψυχολογίας, Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου

Η εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ

Ο εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος