Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου»

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου»

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου»
(σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές των πανελληνίων)

Διήμερη Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Το σεμινάριο επιχειρεί να φωτίσει τις δραστικές αλλαγές που δρομολογήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019-2020 τόσο στη διδασκαλία όσο και στην αξιολόγηση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου» με τα καινούρια Προγράμματα Σπουδών και τις νέες οδηγίες διδασκαλίας. Επιπλέον, εστιάζεται στον νέο –ενιαίο- τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος στις Πανελλαδικές εξετάσεις και στα θέματα, τα οποία απαιτούν νέες δεξιότητες και κυρίως άσκηση της κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών.

Στο σεμινάριο θα συνδυαστεί η θεωρία με την πράξη. Θα διασαφηνιστούν στοιχεία θεωρίας και θα σχολιαστούν διδακτικά και αξιολογικά παραδείγματα. Συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν:
α) Οι βασικές γλωσσολογικές και παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Γ΄ Λυκείου (Κριτικός Γραμματισμός, Θεωρία των πολυγραμματισμών-Πολυτροπικότητα) καθώς και οι νέοι σκοποί, στόχοι και διδακτικές πρακτικές.
β) Το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο δομείται το Πρόγραμμα Σπουδών της Λογοτεχνίας (οι αναγνωστικές θεωρίες), οι νέοι σκοποί και στόχοι της διδασκαλίας του μαθήματος με την εισαγωγή του αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου στις Πανελλαδικές εξετάσεις και τη μεθοδολογία του ερμηνευτικού διαλόγου.
γ) Οι νέοι τύποι ερωτήσεων της τρίωρης εξέτασης και οι απαιτήσεις τους.

Στο πλαίσιο της «πράξης», το σεμινάριο στοχεύει:
α) Στον σχεδιασμό και ανασχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης διδακτικής ενότητας και ενός ολοκληρωμένου κριτηρίου αξιολόγησης.
β) Στον σχολιασμό διδακτικών παραδειγμάτων
γ) Στη διόρθωση αυθεντικών γραπτών και συζήτηση των κριτηρίων αξιολόγησης.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να προσφέρει το απαιτούμενο γνωστικό υλικό καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία για τη συνολική προσέγγιση του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου», σύμφωνα με τις νέες οδηγίες διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος. Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα νέα στοιχεία θεωρίας που έχουν εισαχθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών και τα κριτήρια επιλογής κατάλληλων αδίδακτων κειμένων, λογοτεχνικών και μη λογοτεχνικών τα οποία θα αποτελέσουν κείμενα αναφοράς, θα εμβαθύνουν στον τρόπο διατύπωσης και απάντησης των – νέου τύπου- ερωτήσεων, θα ασκηθούν στα νέα κριτήρια αξιολόγησης του μαθήματος και θα επιλύσουν απορίες.

Πιο συγκεκριμένα, θα διδαχθούν πώς να διαμορφώνουν μια πλήρη διδακτική ενότητα: τι πληροφοριακό υλικό θα πρέπει να επιλέγουν (κείμενα αναφοράς με ή χωρίς πολυτροπικότητα), πώς γίνεται η επεξεργασία της περίληψης μέρους του κειμένου, πώς διαμορφώνονται οι λεξικογραμματικές ασκήσεις και η σύγκριση μη λογοτεχνικών κειμένων, τι είναι και πώς γράφεται το ερμηνευτικό σχόλιο, με ποιο τρόπο υποστηρίζεται από τους κειμενικούς δείκτες και τι σημαίνει ανταπόκριση στο θέμα/ερώτημα που θέτει το λογοτεχνικό κείμενο, πώς συγκροτείται η παραγωγή λόγου με βάση τα κειμενικά είδη, πώς διαμορφώνονται τα ερωτήματα, πώς αξιοποιούνται τα κείμενα αναφοράς κ.ά.

Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με τον τρόπο αξιολόγησης ενός κριτηρίου το οποίο περιλαμβάνει όλους τους τύπους ερωτήσεων (περίληψη, λεξικογραμματικά φαινόμενα, ερμηνευτικό σχόλιο, κριτική παραγωγή λόγου) με αυθεντικά γραπτά μαθητών/τριών.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
α. να γνωρίσουν το νέο θεωρητικό υπόβαθρο που στηρίζει το Πρόγραμμα Σπουδών (2019) στο μάθημα «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία»
β. να εξοικειωθούν με νέες στρατηγικές και μεθοδολογικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των αναγκών του αναμορφωμένου μαθήματος
γ. να μπορούν να διαμορφώνουν μια διδακτική ενότητα και ένα κριτήριο αξιολόγησης σύμφωνα με τους νέους στόχους
δ. να αξιολογούν με βάση τα νέα κριτήρια που ορίζονται στις Οδηγίες αξιολόγησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και των δύο βαθμίδων, οι οποίοι επιθυμούν να εξοικειωθούν με τα νέα δεδομένα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση στον νέο τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης του μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίες e-employ.gr

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.