Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση

Πρόγραμμα εκπαίδευσης: Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

                                                                                                                                                                                                                           

προσφέρει σε όλους τους ενδιαφερόμενους νέο μοριοδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο:

«Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ&ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής, σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι). Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας 420 ωρών και 9 μηνών, που οδηγεί σε λήψη Πιστοποιητικού Εξειδίκευσης στις Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων τόσο σε θεωρητικό, όσο και πρακτικό επίπεδο, που εμπλουτίζουν και διευκολύνουν την καθημερινή παιδαγωγική πράξη καθώς και την υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση. 

Ειδικότεροι μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Να γνωρίσουν και να είναι ικανοί να εφαρμόσουν στην τάξη τους μια σειρά από σύγχρονες καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
 • Να αντιληφθούν την αλλαγή που έχει συντελεστεί στην εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψης στις μέρες μας.
 • Να εφαρμόσουν στην τάξη τους εκπαιδευτικές πρακτικές αποτελεσματικής διδασκαλίας.
 • Να εμπλουτίσουν την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική τους με εργαλεία που θα κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και πιο προσιτή στα παιδιά.
 • Να υιοθετήσουν τρόπου ενεργητικής ακρόασης των παιδιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική.
 • Να καλλιεργήσουν δεξιότητες διαχείρισης του σχολικού περιβάλλοντος προς όφελος της παιδαγωγικής διαδικασίας.
 • Να εξοικειωθούν με έννοιες όπως ο αναστοχασμός και η ανοιχτότητα στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σκέψης.
 • Οι καθημερινές δυσκολίες και προκλήσεις στο σχολείο, να γίνουν αφορμή για άνθιση, ανάπτυξη και ανάδειξη του προσώπου των ίδιων των εκπαιδευτικών, και των παιδιών της τάξης τους.
 • Να βελτιώνουν καθημερινά την αυτογνωσία τους, και να είναι ικανοί να απολαμβάνουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Μοριοδότηση Επιμορφωτικού Προγράμματος

Το Πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και μοριοδοτούμενο για αδιόριστους, αναπληρωτές και υπηρετούντες εκπαιδευτικούς, καθώς ικανοποιεί όλα τα προαπαιτούμενα της σχετικής νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι βεβαίωσης παρακολούθησης του Προγράμματος μοριοδοτούνται ως εξής:

 • Οι υποψήφιοι για διορισμό με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019, σελ. 186, 188 και 189) ως ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 • Οι υποψήφιοι για διορισμό ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (νόμος 4589/2019) μοριοδοτούνται με 2 μονάδες.
 • Υποψήφιοι για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης: Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που αξιολογούνται για θέση στελεχών εκπαίδευσης, μοριοδοτούνται με 0,5 μονάδες (νόμος 4547/2018, σελ. 8395 και 8398).

Έναρξη Επιμόρφωσης : Ιανουάριος 2020

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προγράμματός μας ΕΔΩ

ή να μας ακολουθείτε μέσω social media   Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

ή με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

ή να επικοινωνήσετε με την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος κα. Μπότσογλου Καφένια:

Θα παρακαλούσαμε να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να κοινοποιηθεί το παρόν στα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.

Με εκτίμηση,

Γραμματεία Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης

Τηλ.:24210 06366

Fax: 24210 06487

Ε-mail: [email protected]

Website: www.learning.uth.gr

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».