Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτών Ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

(Μεικτή εκπαίδευση – Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
 • Εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης
 • Διευθυντές, Υποδιευθυντές και στελέχη των ΣΔΕ
 • Υποψηφίους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Συμβούλους Ψυχολόγους στα ΣΔΕ
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων και στελέχη σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, Κ.Δ.Β.Μ.)
 • Πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές

 

Σκοπός του προγράμματος

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αναβάθμιση και επικαιροποίηση των προσόντων (γνώσεων, δεξιοτήτων/ικανοτήτων και στάσεων) των υποψηφίων και των εν ενεργεία στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων, οι οποίοι διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και επιθυμούν να επιμορφωθούν στο συγκεκριμένο πεδίο.

Πιο συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση του προγράμματος αναμένεται οι εκπαιδευόμενοι να αναβαθμίσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν:

 • το Θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • την Ιστορική εξέλιξη του θεσμού των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • το Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
 • τα Χαρακτηριστικά των Εκπαιδευτών και των Εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
 • τη Συμβουλευτική διαδικασία που εφαρμόζεται στα ΣΔΕ

 

Διάρκεια – Κόστος – Έναρξη – Υλοποίηση Προγράμματος

Διάρκεια:     200 ώρες

Κόστος:      350 Ευρώ

Έναρξη:      7/10/2019    

Υλοποίηση:  Μεικτή εκπαίδευση (Δια ζώσης και εξ αποστάσεως ασύγχρονη/σύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος

 • Δρ. Αναστασία Παμπούρη , Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Φαίη Αποστολίδου (τηλ. επικοινωνίας : 6951711544, email: [email protected]) ή την επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος Δρ. Αναστασία Παμπούρη (τηλ. επικοινωνίας 6943254518, [email protected])

 

Ιστοσελίδα προγράμματος:

http://seminars.uom.gr/index.php/all-programs-2019-2020/35-seminars-2019-2020/516-second-chance-schools-winter  

 

 —–

Φαίη Αποστολίδου

Υποστήριξη προγράμματος

«Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τηλ: 6951711544

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».